Združenje je o tem obvestilo tudi vodstvi Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) ter ju opozorilo, naj financirata samo okoljsko in korupcijsko nekontaminirane projekte, je razvidno s spletne strani civilne pobude.

Država in EIB pogodbe še nista podpisali, medtem pa izvajalci del, tudi Alstom, konec tega meseca pričakujejo plačilo zapadlih računov, ki jih je za 160 milijonov evrov ali več, drugače bodo zapustili gradbišče.

Pred to pobudo je koalicija okoljevarstvenih organizacij in posameznikov Ustavimo Teš 6 že julija zbirala podpise v okviru pobude za referendum o zakonu o državnem poroštvu za posojilo za gradnjo Teš 6, a jih ni zbrala dovolj. Pobudniki so že takrat napovedali možnost pritožbe na ustavno sodišče.