»Izbor Zlata nit ima pri tem pomembno vlogo: prepoznava najboljše delodajalce in jih izpostavlja. Pomembno se zdi tudi, da se ne izpostavi le podjetij, ki so najboljša in zasedejo najvišja mesta, ampak tudi podjetja, ki morda v izboru dosežejo nekoliko nižje mesto, vendar pa v ocenah stalno napredujejo. Pohvaliti je treba podjetja, ki se trudijo in dvigujejo kakovost – interno v svojih vrstah, s tem pa tudi splošno kakovost našega trga dela. Če podjetje zagotavlja pozitivne trende, je to še bolj pomembno kot absolutno stanje. Seveda pa morajo prispevati tudi zaposleni – za dober odnos sta pomembna dva in brez sodelovanja obeh strani ni skupnega zadovoljstva.

Letošnji izbor Zlata nit bo potekal v času zaostrenih gospodarskih razmer, zato bodo rezultati še posebno zgovorni: tisti, ki bodo tudi letos pokazali visoko kakovost odnosov in, še bolje, napredek v odnosih, bodo pravi zmagovalci. Kakovost se pokaže v težkih časih, takrat so odnosi na preizkušnji. Dober delodajalec se zna prilagoditi razmeram in dosegati najboljše možne rezultate v danih ekonomskih pogojih, torej tudi, če ti niso najboljši.«

Smrekar je prepričan, da delovno mesto postaja vedno večja vrednost. »Kot družba moramo najti način ne samo za povečevanje kakovosti delovnih mest, ampak tudi za ustvarjanje čim več delovnih mest. Del odgovornosti je na podjetjih, del pa na širši družbi. Država mora ustvariti spodbudno okolje za razvoj. Pritegniti mora dobre delodajalce, da bodo ustvarjali dodano vrednost, zagotavljali dobre plače in ustvarjali delovna mesta. Ustvariti moramo priložnosti za izobražene in mlade, da nam znanje in talent ne bosta uhajala, ampak se bomo lahko razvijali naprej.«