Prebivalci Grobelnega, kraja, ki delno leži v šentjurski, delno pa v šmarski občini, se že vrsto let dušijo v izpušnih plinih vozil, ki večkrat na dan v dolgih kolonah obstanejo pred spuščenimi železniškimi zapornicami. V tem majhnem kraju na nekaj sto metrih razdalje železniška proga kar trikrat prečka državno cesto med Šentjurjem in Mestinjem. Cesto namreč prečka pomembna in prometna železniška proga na relaciji med Zidanim Mostom in Šentiljem na eni ter regionalno železniško progo med Grobelnim in Rogatcem na drugi strani, zato so zapornice pogosto spuščene tudi večkrat na dan.

»Dejansko so si ljudje za rešitev tega prometnega zamaška prizadevali vse od konca 2. svetovne vojne, intenzivno pa zadnja leta, ko so bile razmere zaradi vedno večjega prometa pogosto nevzdržne,« je za Dnevnik dejal šmarski župan Jože Čakš. V okviru projekta, za izvedbo katerega je pristojna Direkcija Republike Slovenije za ceste, bo posodobljenih 1540 metrov glavne ceste, zgrajen bo nadvoz čez železniško progo, ukinjena pa bodo tri nivojska križanja.

Za pešce in kolesarje bo prečkanje železniške proge zagotovljeno s podhodom, kjer je predvidena tudi namestitev dvigal za invalide. Na novo bodo uredili tudi avtobusna postajališča, kolesarske steze in pešpoti, priključke in križišča, javno razsvetljavo ter protihrupno zaščito,« pojasnjujejo na ministrstvu. Predvidevajo, da bo projekt končan do konca leta 2015. Po podatkih občine Šmarje je za ta namen že odkupljenih 98 odstotkov vseh zemljišč.