V začetku meseca je, kot smo že poročali, višje sodišče v Mariboru v celoti potrdilo sodbo slovenjgraškega okrožnega sodišča, ki je decembra lani zaradi goljufije na pogojno kazen obsodilo tako župana občine Mute Borisa Kralja kot tudi nekdanjega direktorja gradbenega podjetja Gradnje IGEM Bogdana Kutina. Hkrati je sodišče občini naložilo, da vrne protipravno pridobljena proračunska sredstva v višini dobrih 61.400 evrov, kar je 75 odstotkov vrednosti izvedenih del na projektu industrijske cone Gortina Muta. Župan je, tako je v razsodbi zapisalo sodišče, ob pomoči Kutina, ki mu je po ugotovitvi sodišča izdal dva računa za dela, ki še niso bila v celoti opravljena, na državno agencijo za regionalni razvoj predčasno naslovil zahtevek za sofinanciranje projekta komunalne infrastrukture poslovne cone.

Občina Muta je s podjetjem Gradnje IGEM kot najugodnejšim ponudnikom za gradnjo komunalne infrastrukture v okviru razpisa male vrednosti pogodbo podpisala septembra 2005. Kmalu zatem so dela tudi začeli, a so imeli težave, ker jih dva meseca pred iztekom proračunskega leta niso končali, saj so imeli v začetku precej težav z odkupi zemljišč. Ker je bil dva meseca pred iztekom proračunskega leta zadnji rok za vložitev zahtevka do države oziroma agencije za regionalni razvoj, da bi ta občini še lahko izplačala odobrena sredstva za sofinanciranje projekta, sta Kralj in Kutin priredila dokumentacijo tako, da je Kutin občini izdal dva fiktivna računa. Čeprav so bila vsa dela kasneje opravljena, kar sta tako Kralj kot Kutin pojasnjevala tudi na sodišču, to očitno ni prepričalo ne sodnega senata ne tožilstva, ki je v tem primeru začelo kazenski pregon.

»Mi smo v letošnjem letu že tako in tako planirali nekaj več denarja na postavki za urejanje kanalizacije, zato smo tu pač zdaj odvzeli znesek, ki ga moramo vrniti. Kljub temu bomo tudi kanalizacijo še letos lahko začeli urejati, kot smo predvideli,« pojasnjuje župan Mute Boris Kralj. Kot pravi, se z razsodbo ne obremenjuje več, ker je pač takšna, kot je, čeprav je krivična. Bolj ga moti, da država občini dolguje več kot dvakrat toliko, pa se ne zgodi nič. »Mi državo tožimo za 91.000 evrov za urejanje kanalizacije, saj je podpisala pogodbo, po kateri se je zavezala, da nam bo sofinancirala polovico, torej 50 odstotkov vrednosti vsega projekta. Pa tega denarja za zdaj še ni. Hkrati pa nam že več kot pet let dolgujejo tudi 51.000 evrov za koncesijo na reki Dravi. To pomeni, da nam država skupno dolguje dobrih 142.000 evrov, in zelo se bomo potrudili, da bomo to od nje tudi izterjali,« pravi Kralj.

Medtem obrtno oziroma poslovno cono Gortina Muta še vedno urejajo. Za zdaj je v njej že zasedlo poslovne prostore sedem podjetij, prav zdaj pa imajo namen urejati kanalizacijo in čistilno napravo ter asfaltirati ceste.