Izkupiček od prodaje Zemona naj bi po besedah predsednika Mlinotestove uprave Davida Nabergoja uporabili za razvoj družbe. Poleg dvorca, zgrajenega v 17. stoletju, je Kavčič postal tudi lastnik 2500 kvadratnih metrov zemljišča na vzpetini nad zgornjo Vipavsko dolino.

V igri za nakup objekta je bilo več ponudnikov, tudi iz tujine. Kavčič naj bi za nakup najel posojilo v Italiji. V prihodnje pri obnovi, samo v gostinski kletni del bo treba vložiti najmanj milijon evrov, računa tudi na evropska sredstva. »Zadovoljni smo, da je objekt ostal v domači lasti. Računamo na dobro sodelovanje z novim lastnikom. Objekt ni v najboljšem stanju. Potrebnega bo kar precej denarja, da bo dvorec spet takšen, kakršnega je prevzela družba Vipa Holding. Predkupne pravice nismo uveljavljali,« je povedal vipavski župan Ivan Princes.

Tomaž Kavčič je sicer redkobeseden in ne skriva zaskrbljenosti, vendar pa razmišlja o prihodnosti. »Naložil sem si veliko odgovornost. Želim, da dvorec živi z lokalnim okoljem. Računam na pomoč in sodelovanje z občino, prav tako pa tudi z državo. Če bi dvorec prišel v druge roke, potem bi bil vprašljiv tudi naš nadaljnji obstoj. In to kljub temu da imamo pogodbo sklenjeno še za deset let,« pravi Kavčič in dodaja, da bo poročna dvorana ponovno odprta za poroke, prav tako pa naj bi zaživeli tudi drugi prostori.