Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk je dejal, da je cilj vladnih ukrepov "kadrovsko prestrukturiranje" z "zmanjševanjem stroškov dela" in s "prehodom čim večjega števila zaposlenih na področju kulture iz javnega v zasebni sektor".

Tudi direktorji slovenskih gledališč, združeni v kolegij, si želijo kadrovskega prestrukturiranja, a takšnega, da bi zaposlovali produktivno in izboljšali kadrovsko strukturo, ne pa zmanjševali števila zaposlenih. Opozarjajo, da bi to onemogočilo njihov način dela, saj gledališka in glasbena dejavnost že po naravi zahtevata veliko sodelavcev.

Ob tem so opozorili, da se število zaposlenih v kulturi "tako rekoč ni povečalo" vse od leta 1991, kar po njihovih besedah pomeni, da "javnofinančne težave nikakor niso nastale zaradi 'bohotenja kulture'".

Direktorji gledališč opozarjajo tudi, da lahko finančni načrti za leto 2013, ki so usmerjeni predvsem v zmanjševanje denarne mase za plače, privedejo do odpuščanja najboljših kadrov. Celo v takšnem obsegu, da gledališke dejavnosti ne bo mogoče izvajati kakovostno, kar bi lahko ima dolgoročne posledice.

Vlade po besedah kolegija prav tako ne zanima, da ne obstajajo osnovni pravni okviri za zakonito izpeljavo njenih ukrepov v razumnih okvirih. "Pri izvajanju ukrepov lahko pričakujemo množico delovnih sporov in posledično prisojene visoke odškodnine, ki ne bodo bremenile vlade, pač pa javne zavode. S tem se bodo potopili še tisti javni zavodi, ki bi morda preživeli 'kadrovsko prestrukturiranje' po zamislih vlade," med drugim opozarjajo.

Dodajajo še, da kljub večletnim pozivom k vzpostavitvi normativnih pogojev, v katerih bi lahko gledališčniki delovali bolj racionalno in odgovorno, politika ni opravila svojega dela. Na pojasnilo, kako si vlada zamišlja izvajanje predvidenih ukrepov na zakonit način, pa člani kolegija še čakajo.