Končno je postalo jasno, katera dva atleta sta zmagovalca VN AZS. Po vnovičnem računanju sta to metalka kopja Martina Ratej in skakalec v višino Rožle Prezelj. Zadnji je imel enako število točk kot skakalec ob palici Andrej Poljanec in sprinter Jan Žumer, zato je o prvem mestu odločal najboljši dosežen rezultat po tablicah IAAF. Po vnovičnem štetju točk ta teden je Martina Ratej na prvem mestu izpodrinila Marijo Šestak, ki bi bila v primeru enakega števila točk z Ratejevo boljša, saj je dosegla bolje ovrednoten najboljši rezultat. Šestakova je namreč dosegla olimpijsko normo A, ki prinaša največji mogoč dodatek točk, na finalu atletskega pokala Slovenije s premočnim vetrom, tako da ji vodja lige Martin Steiner bonusa treh točk ni priznal.

Dogajanje v letošnji VN AZS je bilo pestro tudi zaradi državnega prvenstva, na katerem je Rožle Prezelj zmagal s preskočenimi 205 centimetri. Zato je bil »kaznovan« s polovičnimi točkami za zmago, ker je dosegel rezultat, ki je bil po tablicah IAAF vreden manj kot 950 točk (za maksimalno število točk bi moral preskočiti 207 centimetrov).

Na omenjeni tekmi v Kopru so padale pritožbe na blazino skoka v višini. Po mnenju Prezlja ni bila v skladu z merili z zahtevanimi standardi IAAF. O tej zadevi smo v Dnevniku veliko poročali. Nabrala se je tudi konkretna dokumentacija o pingpongu med AK Kranj in tekmovalno komisijo AZS.

Epilog je povsem svež in zanimiv. V poročilu s podpisom predsednika tekmovalne komisije Gabrijela Ambrožiča natančno piše, da blazina po merah ni ustrezala minimalnim standardom IAAF. Skupaj s podnožjem, ki je bilo za 1 centimeter previsoko, je bila za 1 centimeter prenizka (69 namesto 70 centimetrov). Poleg tega se je zaradi neprimernega hranjenja iz nje kadilo, kar je razvidno v poročilih glavne sodnice na tekmi, pritožbah, poročilu tekmovalne komisije... »Strinjam se z vami, da je tudi en centimeter dovolj, če želiš biti pikolovski. Navsezadnje sem zagovornik, da mora biti stadionski krog dolg 400 metrov in ne 399,99 metra. A še vedno trdim, da je bilo državno prvenstvo v Kopru regularno. Ali bi pustil, da se v skoku v višino vnovič tekmuje na koprski blazini? Bi,« je sklenil Gabrijel Ambrožič, predsednik tehnične komisije AZS, čigar knjižica, ki jo sestavljata skupaj z Zdravkom Peterneljem, se razlikuje od knjižice, ki jo izdaja strokovni svet (predseduje mu Martin Steiner). V eni denimo ne piše, da se pri bonusih na uvrstitve upošteva le en v sezoni, iz česar je mogoče razbrati, da se upoštevajo vsi. V eni piše, da je datum izplačil za nagrade 19. november, v drugi 18. Preveč napak za zvezo, ki se rada pohvali s standardom ISO.