Po naših informacijah je namreč Jurenčevi, prokuristki Farmadenta, ki je bila pred prihodom na mestno občino Maribor zaposlena v eni od avtošol, rdečo luč prižgala Banka Slovenije. Ta je od več bank zahtevala sklic skupščin, na katerih naj bi lastniki zamenjali tiste člane nadzornih svetov, ki po njenem mnenju ne ustrezajo kriterijem iz zakona o bančništvu. Čeprav je Banka Slovenije pred časom na pogovor povabila več nadzornikov mariborske banke, se je očitno odločila zgolj za odpoklic Jurenčeve.

Nova KBM je sicer v tretjem letošnjem četrtletju ustvarila še dodatnih 63 milijonov evrov izgube, od začetka leta pa se je ta že povzpela na več kot 100 milijonov evrov. Čeprav v banki ocenjujejo, da je 30-milijonski dobiček pred oblikovanimi rezervacijami in oslabitvami pozitiven signal, pa je iz objavljenih podatkov razvidno, da so morali letos oblikovati za kar 131,5 milijona evrov oslabitev in rezervacij, od tega več kot polovico samo v zadnjem četrtletju.

Da v banki še niso končali oblikovanja oslabitev slabih posojil, nakazujejo tudi pojasnila predsednika uprave Aleša Hauca, ki meni, da bodo kreditni portfelj v celoti konsolidirali šele v roku dveh let. V prvih devetih mesecih letošnjega leta se je bilančna vsota Nove KBM znižala za okoli 300 milijonov evrov, na 4,5 milijarde evrov, medtem ko se je kapital znižal za kar četrtino, na vsega 284 milijonov evrov. Kapitalska ustreznost banke se je tako do konca septembra znižala na 8,8 odstotka.