V Zvezi kulturnih društev Logatec se o tem ne strinjajo. »Izkušnje povedo, da je v Sloveniji veliko agencij, skladov, zavodov in raznih drugih pravnih oseb javnega prava, ki povzročajo zmedo in širijo birokracijo,« pravi predsednik zveze Jurij Švajncer. Opozarja tudi na negativne izkušnje iz drugih slovenskih občin, kjer so ustanovili podobne javne zavode, a jih zdaj zaradi nedoseganja namena ukinjajo in prenašajo iste naloge nazaj na občine.

Bojazen, da bo dejansko v minus društvom

Občinski svetnik Miran Obreza (Zares) pravi, da dejavnosti, ki naj bi jih izvajal zavod, opravljajo tudi strokovne službe občine, kar pomeni podvajanje aktivnosti. Obreza tudi opozarja, da ni pripravljen nikakršen finančno-poslovni načrt zavoda, prav tako niso dobili pojasnil glede občinskega financiranja zavoda, predvsem iz katerega konta se bodo sredstva prerazporedila. »V praksi se rado zgodi, da javni zavod sam porabi za svoje potrebe še več denarja, kar gre v minus društvom, ki so do sredstev upravičena na podlagi sofinanciranja občine,« ob tem pravi Švajncer. Da bodo zaradi stroškov z zavodom – za leto 2013 so ocenjeni na 88.000 evrov –, ki bo imel sprva tri zaposlene, najverjetneje potegnila kratko prav društva, za katera so sredstva že zdaj omejena, se boji tudi Janez Ovsec, podpredsednik društva logaških likovnikov, ki v zavodu prav tako ne vidi prednosti.

Na občini Logatec pa, nasprotno, odgovarjajo, da so se za ustanovitev zavoda odločili prav zato, ker se zavedajo krize in njenih posledic, saj bo prek zavoda mogoče v občino pripeljati dodatna evropska in državna sredstva za društva. Na veliko večino (državnih in evropskih) razpisov na tem področju se namreč občina ne more neposredno prijavljati oziroma do teh sredstev ni upravičena. V Zvezi kulturnih društev odgovarjajo, da se lahko na take razpise prijavlja tudi zveza, kar se je v preteklosti že zgodilo.

Sicer pa na občini še izpostavljajo, da ima ustanovitev zavoda velik družben pomen. »Združeval bo namreč področja, ki imajo zelo veliko družbeno konotacijo, v kriznih časih pa je pomembno, da lahko posameznik gradi vrednote, ki so odmaknjene od potrošniške družbe,« na vprašanje o upravičenosti ustanovitve zavoda odgovarja župan Berto Menard.

Imena kandidatov za direktorja že zakrožila

V Logatcu pa so medtem neuradno že zaokrožila tudi nekatera imena potencialnih kandidatov za direktorja, ki so povezana s sedanjo občinsko koalicijo, in to kljub temu, da bo svet zavoda direktorja imenoval na podlagi javnega razpisa. V igri naj bi bili Nevenka Malavašič, vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini, trenutno sicer na porodniškem dopustu, Vanja Uvalič Kosijer, vodja svetniške skupine SD, omenja pa se tudi Zoran Mojškerc, svetnik SDS, sicer zet logaške podžupanje Ladislave Furlan. Na občini na očitke o političnem kadrovanju odgovarjajo, da »do tega trenutka še ni bilo govora o nobenem kandidatu za direktorja zavoda«. Miranu Obrezi pa se vendarle zdi presenetljivo, da v predlaganem odloku pri pogojih za mesto direktorja ni zahtevane ustrezne stopnje izobrazbe, kot je to navedeno v vseh preostalih odlokih javnih zavodov v Logatcu. Zmotilo pa ga je tudi, da ima v odloku na imenovanje organov zavoda prevelik vpliv vsakokratna politika.

Potem ko je občinski svet v prvem branju že potrdil predlog odloka o ustanovitvi zavoda brez kakršnega koli predhodnega usklajevanja z zainteresirano javnostjo, je ta teden občina vendarle organizirala predstavitev svojega predloga zavoda za društva, a nekatera društva, tudi izpostava JSKD, vabila sploh niso prejela. »Tudi način predstavljanja zadev veliko pove,« je ob tem komentirala Škufčeva. Svetniki bodo o zavodu ponovno odločali na prihodnji seji, ki bo predvidoma 15. novembra.