Poročali smo že, da je občina Tržič zaključila pomemben in z evropskim denarjem podprt projekt gradnje kanalizacije. Vsi občani, ki se morajo na novo priključiti na kanalizacijsko omrežje, pa morajo plačati sorazmerni delež komunalnega prispevka. Ta za posamezne hiše v Zvirčah znaša tudi od tri do pet tisoč evrov, zaradi česar so se ljudje uprli in napovedali državljansko nepokorščino v obliki neplačevanja tako visokega prispevka. V Dnevniku smo prav tako natančno opisali, kako je s plačevanjem prispevka v drugih občinah, kjer je ta strošek tudi zaradi olajšav in popustov bistveno nižji. Čeprav je župan Tržiča Borut Sajovic prejšnji teden na zboru krajanov že uvodoma zatrdil, da od višine prispevka ne odstopa, se je v tem tednu očitno premislil.

Še vedno sicer vztraja, da je izračun prispevka opravila država in da ga k visokemu prispevku silijo tudi zaveze do Evropske unije. »Ne glede na vse, pa je znesek za ljudi previsok. Zavedam se zahtev Evropske unije, vendar pa je moja glavna naloga ščititi interese občanov in presojati, do kod sežejo naše realne možnosti. Usoda ljudi ima prednost pred kanalizacijo, jaški in cevmi. Na prihodnji seji občinskega sveta bom zato predlagal znižanje plačila komunalnega prispevka z olajšavami za Zvirče in naselja, kjer prispevek še ni bil odmerjen,« je sporočilo župana Sajovica. O višini »popusta« Sajovic ni želel govoriti, dejstvo pa je, da že sedanji odlok tistim, ki so plačevali kanalščino, niso pa imeli kanalizacije, omogoča 50-odstotni popust. »Tisti, ki kanalščine niso plačevali in se prvič priključujejo, ne morejo imeti višjega popusta. Rad bi videl, da bi z visokih številk, kot je recimo 3100 evrov za hišo, prišli na dva tisočaka,« je ocenil Sajovic. In zakaj si je v tednu dni premislil? »Nihče od strokovnjakov mi ni povedal, da občine pri odmeri prispevka zgolj za priklop na kanalizacijo dajejo popuste. Vsi so mi govorili, da je naš prispevek najnižji in da je izračunan na podlagi zakonodaje. Do visokih popustov sem sicer še vedno skeptičen, saj bomo v neenakopraven položaj postavili tiste občane, do katerih kanalizacija ne bo segla in bodo morali sami graditi male čistilne naprave, kar je strošek, ki presega višino odmerjenega komunalnega prispevka,« je še dodal Sajovic. Prejšnji teden smo v Dnevniku poročali, da je v Naklem za povprečno hišo prispevek za priklop na kanalizacijo okoli tisoč evrov, nekoliko manj v Žirovnici in nekoliko več v Kranju. V občini Vipava pa prispevka sploh ne zaračunavajo.