Nekdanja JLA je za potrebe osebja vojaškega letališča v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja v Brežicah zgradila večje število večjih stanovanjskih blokov ter za skoraj celo mestno četrt 4- do 6-stanovanjskih enot (na fotografiji). Po osamosvojitvi so ta stanovanja prešla v last slovenskega obrambnega ministrstva, ki jih kljub drugačnim hotenjem lokalne skupnosti zlahka ni izpustilo iz rok. Še pred tremi leti je v mestu razpolagalo s 136 stanovanji, od katerih je bilo kar 71 nezasedenih. Nekaj od teh je pozneje preneslo na slovenski stanovanjski sklad. Po prenosu prej omenjenih 10 enot na občino jih v lasti ministrstva do nadaljnjega ostaja še 46, od katerih jih je veliko v slabem stanju in bodo potrebna temeljite prenove.

Po Hojsovih besedah bodo tako v Brežicah kot v drugih krajih s praznimi vojaškimi stanovanji ponovili nabor potreb po stanovanjih za potrebe vojske, ugotovljene viške pa najverjetneje prodali. Glede na načrtovano širitev dejavnosti cerkljanskega letališča ni pričakovati, da bi na brežiško občino v prihodnosti prenesli še kakšno stanovanjsko enoto, čeprav je v mestu na čakalni listi trenutno več kot 40 prosilcev za socialna stanovanja. Zaradi finančne krize je vse bolj vprašljivo tudi izpolnjevanje prej omenjenih obveznosti vlaganja ministrstva v občinsko infrastrukturo. Minister Hojs je dejal le, da se bodo trudili v proračun za prihodnji dve leti uvrstiti vsaj del teh obveznosti. Do konca letošnjega leta bodo gradnji cestne in vodovodne infrastrukture v okolici cerkljanske vojašnice namenili 200.000 evrov.