Začutili podpihovanje posmeha posamezniku

Pismo razkriva, da imajo o zavodu Aksioma in njegovih projektih na ministrstvu svoje mnenje: »Na ministrstvu mislimo, da je načrtno podeljevanje javnih sredstev za projekte, ki podpihujejo politični posmeh in sovraštvo in diskreditirajo posameznika, neumestno. Preprosto nedostojno je, da politična opcija na oblasti namerno ali vsaj zavestno podeljuje javna sredstva za produkcije, ki so uperjene proti trenutni opoziciji.« Iz konteksta pisma je mogoče razbrati, da naj bi »politični posmeh, sovraštvo in diskreditacijo posameznika« povzročil film Jaz sem Janez Janša, izvedeti pa je mogoče tudi, da naj bi ga v sofinanciranje izbrala »politična opcija na oblasti« v letu 2010, četudi je z zakonom določeno, da o sofinanciranju projektov in programov odločajo strokovne komisije.

Na ministrstvu zato resno preučujejo upravičenost nadaljevanja financiranja »nekega projekta«, katerega producent je Aksioma in pri katerem je avtor Vuk Ćosić kot soavtorja navedel ministra Žigo Turka. Pravne službe ministrstvo opozarjajo, »da bi bilo to mogoče razumeti kot poskus podkupovanja ministra, da bi kot so-avtor, morda upravičen do honorarja in pripadajočih referenc, pospešil financiranje projekta, kar seveda ni zakonito«. Zavodu Aksioma so z ministrstva po telefonu sporočili, da naj bi bilo izplačilo glavnine dolga izvedeno danes, o financiranju projekta Bivša prihodnost zdaj Vuka Ćosića pa naj bi še odločali. Pojavil naj bi se namreč »dodaten zaplet, ker projekt Vuka Ćosića ni bil izveden oziroma je bil izveden v drugačnem vsebinskem kontekstu, kot je prijavljen in usklajen z ministrstvom, spremenilo pa se je tudi avtorstvo projekta,« so z ministrstva sporočili direktorju zavoda Janezu Janši.

Razstava Ćosića in Turka ni del sofinanciranega programa

Vendar pa so na MIZKŠ ponovno zamešali nekaj dejstev. Projekt, na katerega se sklicujejo, je protestna gesta umetnika Vuka Ćosića pod naslovom Samostojna razstava/Solo Show, ki ni vsebinsko in avtorsko spremenjena razstava Bivša prihodnost zdaj, kakor to razumejo na ministrstvu, pač pa povsem nov projekt. Tega so, kot pojasnjuje Janša, narekovale »konkretne posledice, ki jih je umetnik pri izvajanju svojega dela občutil zaradi neupravičene zamude pri izplačilu sredstev ministrstva, namenjenih programu zavoda Aksioma«. »Ker je poseg ministrstva tako močno vplival na samo delo, sem začutil moralno odgovornost sopodpisati ministra,« pravi Vuk Ćosić.

V Aksiomi poudarjajo, da Samostojna razstava ni bila nikoli del programa zavoda v letu 2012, kakršen je bil prijavljen in usklajen z ministrstvom, zato pri izvedbi te pobude niso porabili nobenih javnih sredstev. Janša pravi, da Vuk Ćosić za omenjeni projekt tudi ni prejel honorarja, zato smo preverili, ali je do honorarja na osnovi podpisa avtorske pogodbe morda upravičen Žiga Turk. »Žiga Turk ni prejel honorarja od zavoda Aksioma niti ni sklenil avtorske pogodbe z zavodom Aksioma,« odgovarja. Žiga Turk torej, kot vse kaže, iz koristoljubja ne bo »pospešil financiranja projekta«, kakor so se zbali na ministrstvu, nihče pa mu ne more preprečiti, da si razstave ne doda v življenjepis kot nadvse zgovorno referenco.

Pobuda Samostojna razstava je, kot so v Aksiomi že javno pojasnili, kreativen odgovor na slabo delovanje organov javne uprave, zlasti na njihovo neizpolnjevanje s pogodbo dogovorjenih obveznosti, neodzivnost na večkratno povpraševanje in različno obravnavanje zavodov Aksioma in Maska. »Zato je umetnikovo gesto treba razumeti kot gesto, kakršna sama po sebi je in kakršna je želela biti: kot javni protest, nikakor pa ne kot poskus podkupovanja ministra,« še pravi Janša. Da gre v resnici za dve različni razstavi in ne za spremembo enega projekta v drugega, se je mogoče prepričati v projektnem prostoru Aksiome, kjer je bilo sinoči odprtje razstave Bivša prihodnost zdaj, po tem ko se je v istem prostoru končal projekt pod naslovom Samostojna razstava.

Minister Turk nezadovoljen z zakonodajo

Izvirno mnenje pa ima aktualna zasedba ministrstva tudi o obstoječi zakonodaji. »Zakon v tem trenutku ne omogoča pravne podlage za diskrecijsko odločanje ministra ali izločanje projektov po njegovi volji,« ugotavljajo na ministrstvu v omenjenem pismu, ki ga podpisuje predstavnik za odnose z javnostmi Bojan Brezigar. »Ko je nastopila mandat sedanja vlada, so bile pogodbe že podpisane, film Jaz sem Janez Janša končan, ministrstvo pa zavezano zakonodaji, kakršna je, čeprav je v nekaterih primerih videti protislovna, zato ministrstvo pripravlja ustrezne spremembe,« še preberemo v pismu. Na MIZKŠ smo naslovili vprašanja, za kakšne oziroma katere »ustrezne spremembe« naj bi šlo, na kar Brezigar odgovarja, da »besedilo še ni izdelano in zadevni sklepi še niso bili sprejeti«.

Kot je mogoče razbrati iz pisma, bi na ministrstvu spreminjali zakonodajo v smeri, ko bi bilo izbiranje projektov in programov v sofinanciranje ali njihovo izločanje kar pristojnost ministra samega. Po veljavni zakonodaji te vrednotijo od ministra imenovane strokovne komisije, in sicer po kriterijih, zapisanih v razpisnih besedilih. Društvo Asociacija, ki zastopa 93 nevladnih organizacij v kulturi in samozaposlenih, se je do napovedanih »ustreznih sprememb« opredelilo negativno: »Tovrstna diskrecijska moč ministra, ki bi po svoji politični volji lahko prekinjal že sklenjene pogodbe za projekte in programe v teku, se nam zdi popolnoma nedopustna.«