Ekipa prostovoljcev po letu dni dela predstavlja portal, ki iskalcem zaposlitve ponuja povsem drugačen pristop in predstavitev na trgu dela. Portal Zaposlim delodajalca bo združeval tako delodajalce kot iskalce zaposlitve in iskalce kariernih priložnosti. Portal kandidatom omogoča, da se predstavijo na bolj oseben in kreativen način in jim nudi več svobode pri izpostavljanju svojih lastnosti ter značilnosti. Delodajalcem nudi večji vpogled v osebnostne značilnosti ter kompetence posameznikov in s tem kvalitetnejši nabor potencialnih kandidatov že v začetni fazi zaposlitvenega procesa.Svoj potencial, motivacijo in znanje pa bodo kandidati lahko pokazali na podlagi izzivov, ki jih postavljajo delodajalci in s tem pridobijo vpogled v kandidatove kompetence in sposobnosti.

Kratkoročni cilji ekipe so med drugimi tudi delavnice, izobraževanja in predavanja, s katerimi želijo iskalcem zaposlitve omogočiti, da pridobijo nova znanja za večjo konkurenčnost na trgu dela. Pri zasledovanju njihovega cilja, postati vseslovenski projekt, bi jim prav prišla pomoč pristojnih organov, ki se ukvarjajo s problematiko brezposelnosti mladih. »S skupnim delovanjem do skupnih koristi«, pravi ekipa.

V testni fazi je sodelovalo 161 iskalcev ter 18 delodajalcev. Iskalci zaposlitve v testni bazi so bili iz različnih področij, izobrazbo ter starostjo, prevladovali pa so iskalci med V. in VII. stopnjo izobrazbe v starostni skupini do 30 let, kar še dodatno potrjuje trenutno sliko profilov brezposelnih oseb na trgu dela.

»Pesimizem in s tem vera v boljši jutrišnji dan zapuščata še tako vztrajnega iskalca zaposlitve, zato želimo z našo prisotnostjo ponuditi roko tistim, ki na trgu dela vztrajno in prizadevno iščejo priložnost zase, pa jim to nikakor ne uspeva: ker se izgubijo v množici podobnih, ker ne dobijo priložnosti, da bi se predstavili, dokazali in ker je redna zaposlitev postala prej izjema kot pravilo. Delodajalci na drugi strani pretiravajo z zahtevami in opisi delovnih nalog v razpisnih pogojih, preferirajo že izkušene strokovnjake, saj se želijo izogniti stroškom uvajanja in izbiri napačnega, manj izkušenega kandidata«, razlaga Barbara Kotlušek, idejni vodja projekta Zaposlim delodajalca.