Izguba iz poslovanja Lipica Turizma v prvih osmih mesecih po naših informacijah znaša okoli 410.000 evrov, medtem ko je bilo v primerljivem lanskem obdobju približno 150.000 evrov dobička. Če bi šla družba Lipica Turizem v redno likvidacijo, bi ostalo brez zaposlitve vseh 70 delavcev, v primeru delne likvidacije (če bi ukinili gostinsko in hotelsko dejavnost, ki prinašata največ izgube) pa približno polovica. Če bi se država odločila za delno likvidacijo Lipica Turizma, je ena od predvidenih možnosti, da bi dele družbe, ki poslujejo pozitivno (trgovina s spominki, golf...), znova prenesli pod Kobilarno Lipica ali jih oddali v najem. Po neuradnih informacijah se za najem lipiškega hotela Maestoso ali za pridobitev stavbne pravice na zemljišču, na katerem ta stoji, že zanima družba Eurotas, ki ima v lasti celjski hotel Evropa in piranski hotel Piran.

Zamenjava direktorja Kobilarne Lipica, ki je hkrati direktor njene gospodarske družbe Lipica Turizem, je priložnost, da bi vlada ti funkciji razmejila, saj pomenita navzkrižje interesov. Enako velja za svet KL. Na to jo je opozorilo računsko sodišče, ki je poslancem pripravilo tudi opomnik za obravnavo revizijskega poročila o ureditvi razmerij med javnim zavodom Kobilarna Lipica in družbo Lipica Turizem na novembrski skupni seji državnozborske komisije za nadzor javnih financ in odbora za kmetijstvo.

V opomniku računskega sodišča poslancem je med drugim vprašanje vladi, kako bo zagotovila nadaljnje izvajanje tržne dejavnosti v Lipici, saj je družba Lipica Turizem zaradi ponovnih izgub v težavah, in kako, če sploh, namerava v Lipico pritegniti zasebne investitorje. Revizorji poslance tudi opomnijo, naj vlado povprašajo, kakšno je njeno stališče do uporabe zemljišča v Lipici za polovično igrišče za golf, saj je bilo zgrajeno na črno in je še vedno brez ustreznih dovoljenj. »Kaj nameravate narediti z igriščem za golf? Ga boste povečali na 18 lukenj, ga boste sploh legalizirali in pridobili ustrezna dovoljenja ali boste na tem območju zagotovili dodatne površine za pridelavo sena?« je eno od vprašanj pristojnim za Lipico, ki jih je v opomniku zapisalo računsko sodišče. Zanimivo je tudi to, da nepojasnjeni lanski in tudi letošnji vnovični pogini lipicancev bolj kot vodstvo državne kobilarne, njene nadzornike in za Lipico pristojno ministrstvo za kmetijstvo in okolje skrbijo računsko sodišče, ki v opomniku tudi Kobilarni Lipica namenja precej vprašanj, med drugim: »Kako rešujete težave s pomanjkanjem hrane za konje in ali so že znani razlogi za pogin konj? Kako nameravate v prihodnje zagotoviti zadostne pašne površine in površine za pripravo sena?«