Odgovorni na Mestni občini Kranj ugotovitve še proučujejo, so pa opozorili, da se revizija nanaša na čas, ko je bil na oblasti župan Damijan Perne. Toda Aleš Sladojevič, ki je bil v tem času direktor mestne uprave, in Perne sta že letos aprila podala računskemu sodišču ugovor na revizijske ugotovitve in v njem jasno opredelila tudi zgodovino nastanka problema, ki naj bi segal v leto 2003. Takrat pa je bil (tako kot zdaj) župan Kranja Mohor Bogataj, sedanji podžupan Janez Frelih pa je vodil podjetje Domplan, ki je z občino podpisalo pogodbo o gradnji plinskega omrežja oziroma za izvajanje javne gospodarske družbe.

»Sporna pogodba iz leta 2003 je podlaga za vse kasnejše probleme. Z njo je župan Bogataj v imenu občine podjetju Domplan podelil nekaj, kar ni bilo skladno z zakonodajo o javnih gospodarskih službah. Za povrh pa je Domplan postal lastnik omrežja, kar je pomenilo nepremostljivo oviro, če na primer v času našega mandata ne bi dobil koncesije za distribucijo plina. Preprosto povedano: lahko bi postal koncesionar nekdo drug, a ne bi imel omrežja za razdelitev plina odjemalcem po Kranju, dokler ne bi uredil tega z Domplanom,« trdi Sladojevič, ki je prepričan, da so na koncu v Kranju problem zadovoljivo rešili in tudi popravili stanje za nazaj. Domplan je namreč po njegovih besedah dobil koncesijo za tisto, kar je dejansko v praksi počel že od leta 2003. Očitek računskega sodišča, da je občina koncesijo podelila brez razpisa in prispevala k previsoki ceni plina, pri čemer je to dejavnost obravnavala kot tržno in ne javnogospodarsko, Sladojevič zavrača in poudarja, da je problem nastal zaradi pogodbe, ki sta jo 2003 podpisala Bogataj in Frelih.

Računsko sodišče trdi, da je podjetje Domplan v spornem obdobju zaračunavalo za 5,2 odstotka previsoko ceno in terja, da ustrezno popravi številne izkaze o poslovanju. Obenem pa od občine zahteva, da izračuna vrednost omrežja, ki bi ga morala ob prekinitvi koncesije plačati Domplanu, ki je nesporen lastnik. »Ugotavljamo, da računsko sodišče priznava koncesijsko pogodbo in poudarjamo, da so cene omrežnine potrdile pristojne državne ustanove in da so bile oblikovane na osnovi sprejete koncesijske pogodbe,« nam je odgovorila o očitkih Tatjana Duplančič iz Domplana.

»Vse državne ustanove so ugotovile, da je bilo stanje pri distribuciji plina zaradi pogodbe iz leta 2003 nezakonito in nepravilno urejeno. Mi smo s koncesijsko pogodbo z Domplanom to stanje skušali približati vsem zahtevam zakonodaje in preprečiti, da bi bili občani ob morebitnem sporu z Domplanom brez plina, kar bi bila drastična posledica,« trdi Sladojevič.