Vendar pa so tako na Komunali Tržič kot na Agenciji RS za okolje, ki omenjeno dovoljenje izdaja, prepričani, da do tega ne bo prišlo. »Odlagališče Kovor je na dobri poti, da si pridobi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča. Vlogo intenzivno rešujejo, vendar ni možno napovedati, kdaj bo okoljevarstveno dovoljenje izdano, saj imamo zahtevke za vstop stranskih udeležencev v postopek,« je pojasnila Verica Vogrinčič z Agencije za okolje.

Zgodba o tržiškem odlagališču odpadkov ima sicer dolgo brado. Vse skupaj se je začelo še v času Ruparjevega županovanja, ko so njegovi politični nasprotniki zminirali projekt gradnje velikega modernega gorenjskega centra za ravnanje z odpadki, ki bi ga sofinancirali z evropskim denarjem. Projekt je propadel, odlagališče pa je vse od takrat »prvovrstna« politična tema. Na Gorenjskem imajo po podobni zgodbi s kranjskimi projekti regijskega odlagališča Tenetiše, ki je zdaj sicer zaprto, in predelovalnice odpadkov Polica, ki je nikoli ne bo, poleg majhnega, občinskega in zdaj celo zaprtega kovorskega, le še eno odlagališče na Mali Mežakli nad Jesenicami.

V Tržiču so se pred leti odločili, da bodo odlagališče v Kovorju, kjer je še ogromno prostora za odlaganje, uredili, pridobili vsa potrebna dovoljenja, k njim povabili še druge občine, ga zapolnili in ga z denarjem, ki ga bodo zaslužili z dovoljenjem, da tam odlagajo tudi smeti od drugod, leta 2015 zaprli. A se je zapletlo s pridobivanjem okoljevarstvenega dovoljenja. Prvo vlogo je Arso zavrnila, komunala se je pritožila na upravno sodišče, s pritožbo pa ni uspela. Letošnjega marca je komunala vložila novo vlogo za pridobitev dovoljenja. »Na sestanku na Arsu smo se dogovorili, da pravne postopke glede prve vloge ustavimo, saj se je predvidevalo, da bo nova vloga za izdajo dovoljenja rešena najkasneje do septembra,« je pojasnil direktor Komunale Tržič Sebastijan Zupanc. A kot je pred leti »Ruparjev« center za ravnanje z odpadki zrušila ena politična opcija, se je v sedanje reševanje težav z odlagališčem vključila druga. Natančneje nova civilna iniciativa Kovor in občan Jaka Zupan, ki sta se na Arso pritožila z zahtevkom, da bi bili stranki v postopku. Izdajo dovoljenja, za katerega ni sicer nobenih vsebinskih zadržkov, je to upočasnilo, odlagališče pa je že od spomladi brez ustreznega dovoljenja. Že poleti so od pristojne inšpekcije dobili odločbo, da je odlagališče treba zapreti v treh mesecih. Ta rok se je iztekel in tako zdaj lahko smeti le še skladiščijo.

Že od lanskega junija sicer v Kovor vozijo le tržiške smeti, čeprav bi glede na sklepe občinskega sveta lahko sprejemali tudi odpadke iz drugih občin. Zupanc napoveduje, da se bo po pridobitvi dovoljenja to tudi zgodilo. V zadnjih letih so deponijo posodobili, uredili izcedne vode in odvajanje plina, ki ga sežigajo na sami deponiji. V Kovorju je prostora še za 120.000 ton smeti, iz Tržiča pa jih bodo letos pripeljali tisoč ton, kar pomeni, da je prostora še za 120 let. Še pred štirimi leti so v Tržiču pobrali 7400 ton, kar pomeni, da sistem ločenega zbiranja odpadkov zelo dobro deluje. A imeti deponijo le za eno občino je ekonomsko povsem neupravičeno, prav tako bi do 2015 morali postaviti predelovalnico odpadkov. Zato vsekakor velja, da bodo čez tri leta odlagališče zaprli. Ker bo to stalo precej denarja, ga nameravajo zaslužiti tako, da bodo prostor ponudili še drugim komunalam. Prav zato pa se z izdajo dovoljenja in vnovičnim odpiranjem deponije mudi. Vsak mesec zaprtega odlagališča namreč pomeni manj zaslužka za komunalo in posledično višje stroške občine ob zapiranju.