"Evropsko komisijo smo vprašali za stališče in dobili odgovor, da priporočajo znižano ali ničelno stopnjo davka za uporabo športnih objektov," je povedal Janez Kocijančič, predsednik OKS. Pojasnil je, da bo imelo povišanje davka porazen učinek na zdravje in gibalno sposobnost prebivalstva, obenem pa ukrep ne bo povečal obsega proračuna, ker se bodo zaradi tega prebivalci s športom pač ukvarjali manj. Zato so pozvali parlamentarne stranke, da naj predloga ne podprejo.

"Včeraj smo imeli sicer sestanek z ministrom Žigom Turkom, pristojnim za šport. Dejal je, da se osebno ne strinja z dvigom davka na dodano vrednost za uporabo športnih objektov iz 8,5 odstotka na splošno raven. Sam menim, da bo kljub vsemu dvig v državnem zboru sprejet. To ne bo negativno vplivalo le na vrhunski šport in rekreacijo. Vsi bodo plačevali več za uporabo atletskih stez, športnih dvoran, stadionov in bazenov, tako otroci v vrtcih, invalidi, starejši, za programe rehabilitacij, za nekatere medicinske storitve, poklicno usposabljanje policije, vojske, gorskih reševalcev, ...," je pojasnil Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije in predsednik komisije OKS za objekte.

"Ta zakon je bil sprejet, da se utesni OKS"

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona lastninskega preoblikovanja Loterije Slovenije se dotika tudi delovanja Fundacije za šport (FŠO), ki je v času gospodarske krize eden glavnih financerjev slovenskega športa. "Ta zakon je bil sprejet, da se utesni OKS in športna sfera v državi. Ob številnih spornih zadevah je najbolj pereča uporaba pasivne volilne pravice, po kateri v svet FŠO ne morejo biti izvoljeni člani vodstev športnih organizacij. Ta ukrep je ustavno pravno nedopusten in ne upošteva načela sorazmernosti. Predlagam, da skušamo o tem prepričati državni svet ali 30 poslancev, da bi upoštevali naša stališča in da sprožijo spor na ustavnem sodišču," je predlagal Kocijančič.

Kocijančič je pojasnil, da bo slovensko olimpijsko gibanje nadaljevalo boj proti jemanju prepovedanih poživil, opozoril pa je, da pristojni v državni upravi in vladi pri tem ne sodelujejo v skladu z evropskimi in svetovnimi smernicami, ki jih je potrdila tudi Slovenija.

"Dolga leta je veljalo, da je doping največji problem sodobnega športa. S primerom Armstrong in drugimi odmevnimi razkritji in sankcijami v zadnjem obdobju je ta problem pod kontrolo in po podatkih iz opravljenih kontrol upada. Izjemno pereče pa so postale prepovedane športne stave in krojenje izidov, ki ni zaobšel naše države. To vprašanje je v dosedanji pravni ureditvi v pristojnosti posameznih držav in ni nekega krovnega dogovora ali organa, ki bi to početje preganjal na mednarodni ravni. Vse to nečedno početje pa ima mednarodni pomen. Zato moramo pozvati pristojne v naši vladi in državi, da aktivno sodelujejo pri pripravi mednarodna konvencije za nadzor in sankcije. Po nekaterih ocenah je kar 85 odstotkov športnih stav ilegalnih. Zato moramo to urediti tudi na področju športa, saj je sedaj to uveljavljeno le v Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok), ki prepoveduje športnikom in z njimi povezanimi osebami stave na olimpijske izide. Zato bomo pozvali naše in tudi mednarodne panožne zveze, da prepovedo udeležbo športnikom staviti v športih, v katerih sodelujejo," je predlagal Kocijančič, kar je bilo soglasno sprejeto.

"Gre za mehko odpuščanje športnikov v državni upravi"

Bogdan Gabrovec, podpredsednik OKS, je dajal, da je trenutno najnižje število zaposlenih športnikov v državni upravi v zadnjih petih letih in da gre za 'mehko' odpuščanje. Ministrstvo za finance petim športnikom ni podaljšalo statusa, dvema pa je ta iztekel. Maja prihodnje leto pa bo status potekel še 14 zaposlenim športnikom na ministrstvu za obrambo. OKS se prav tako ne strinja z deregulacijo poklicev, kar skušajo uveljaviti prek turističnega zakona, kar bi to pomenilo, da bi lahko v športu deloval vsakdo povsod brez ustreznih licenc in izobrazbe. Zato se IO OKS ne strinja, da se znižuje varnost in strokovnost v športu prek zakona, ki ureja drugo področje.

Tjašo Andree Prosenc, ki je med drugim tudi članica vodstva Mednarodne drsalne zveze, so predlagali za nagrado Mok šport in ženske.

Uvodoma je OKS do OI leta 2016 podaljšal pogodbo o sodelovanju s slovenskim delom multinacionalke Adecco. "Z Adeccom sodeluje tudi Mok, sodelovanje s slovenskimi športniki pa je vzorčni primer tudi v mednarodnem merilu. Kljub temu se nadejam, da bomo naredili še naslednje korake in izboljšali položaj športnikov po končanih karierah," je dejal Iztok Čop.

Kocijančič je ob koncu kot korektno in pošteno ocenil delo stečajnega upravitelja ter kot uspešno hkratno naloge generalnega sekretarja OKS, ki jih opravlja Tone Jagodic. Slednji se je o tem opredelil pisno, obenem pa se je odločil, da ne bo več sodeloval pri sprejemanju novih dolžnosti stečajnega upravitelja.