Okrajno sodišče v Ljubljani ne more izvesti več vseh izplačil s postavke stroški sodnih postopkov. To so stroški, ki nastanejo neposredno v zvezi s sojenjem in na katerih višino sodišče ne more vplivati z varčevanjem na drugih postavkah, je za STA pojasnila predsednica sodišča Vesna Pavlič Pivk.

Za stroške sodnih postopkov porabili že skoraj vsa sredstva

Za stroške sodnih postopkov so po besedah predsednice v letu 2011 prejeli skoraj 5,2 milijona evrov, v letošnjem letu pa so v ta namen prejeli le 4,6 milijona evrov in porabili že skoraj vse. Nastali težavi z likvidnostjo botrujeta manj prejetih sredstev na postavki stroški sodnih postopkov in višje cene storitev v okviru sodnih postopkov, kot so poštnina, odvetniške storitve, plačila izvedencev in podobno, je pojasnila.

Velik delež stroškov sodnih postopkov predstavljajo tudi poštne storitve. Cene poštnih storitev so se glede na lani zvišale za osem odstotkov, Pošta Slovenije sodišču ni odobrila popusta, celotni stroški poštnine bodo tako znašali približno 3,8 milijona evrov, je navedla Vesna Pavlič Pivk. Za ljubljansko okrajno sodišče to po njenih besedah pomeni višje stroške poštnine za okoli 258.000 evrov glede na lani.

Višje stroške predstavljajo tudi izplačila odvetnikom in izvedencem

Višje stroške glede na isto obdobje lani predstavljajo tudi višja izplačila odvetnikom in izvedencem v višini dobrih 62.000 evrov.

Sodišče z varčevalnimi ukrepi lahko vpliva le na materialne stroške, ki jih po zagotovilih predsednice vsako leto še dodatno znižujejo. Tako so lani glede na leto 2010 materialne stroške znižali za okoli 12,6 odstotka, letos pa še dodatno za 1,7 odstotka glede na lani.

Zamude pri izplačilu stroškov sodnih postopkov bodo nastale v novembru, če sodišče ne bo prejelo dodatnih sredstev pa tudi v decembru. Za normalno poslovanje sodišča bi potrebovali dodatnih 790.000 evrov za stroške sodnih postopkov, je ocenila predsednica sodišča.

Sodišče ne more samostojno razporejati denarja

Sodišče je po njenih besedah že večkrat podalo predloge za znižanje porabe sredstev, predvsem na področju stroškov poštnine, in spremembe zakonodaje v smeri znižanja izdatkov sodnih postopkov v breme proračuna.

Opozorila je še, da sodišče na podlagi pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za letos ne more samostojno prerazporejati denarja, prav tako ne more prevzemati dodatnih obveznosti. Okrajno sodišče v Ljubljani je sicer samostojni proračunski uporabnik od 1. januarja 2011.