Grad iz 13. stoletja je eden najbolje ohranjenih pri nas tudi zaradi opreme. Pohištvo in slike ter druge umetnine dajejo zaključeno podobo, ki so jo lepšali dve leti. Velike zasluge za uspešno prenovo gredo vodji projekta Damjani Pečnik, ki je tudi v. d. direktorice Direktorata za kulturno dediščino, in Niki Leben, ki je kot odgovorna konservatorka skrbela za potek del. Obnovili so 180 slik, pohištvo, dodali boljšo kuhinjo in sobam posodobljene kopalnice. Danes je grad tako vrhunski protokolarni objekt kot tudi odlična turistična točka s primerno ponudbo. »Želimo ga približati vsem mogočim gostom. Najmlajši naj bi ga spoznavali po učnih poteh, drugi gostje pa bodo v njem lahko bivali ali prirejali družabne ali poslovne dogodke. Mislim, da smo tako uspešno zaključili še enega projektov črpanja evropskih sredstev in obenem poskrbeli za to, da Strmol po vsebini in tudi ponudbi resnično vsem predstavlja veliko zadovoljstvo,« je opozorila Pečnikova. Država je v zadnjem času obnovila več kot pet gradov, sedaj bodo z evropskimi sredstvi še druge objekte: od Narodne galerije v Ljubljani do vile Vipolže v Brdih.

Več kot deset salonov in soban v gradu Strmol ponuja priložnosti za poslovna in druga srečanja, tri večje dvorane pa sprejmejo od 40 do 80 oseb. V gradu je tudi 11 sob res lepo stilno opremljenih. Strmol bo javni zavod Brdo povezoval tudi s hotelom Kokra in kompleksom Brdo, bližina letališča in Ljubljane pa ponuja dobro izhodišče za tržno vsebino, ki naj bi v prihodnje še bolj dopolnjevala protokolarne dogodke. Prvi gostje prenovljenega Strmola pridejo že ta konec tedna.

Država je pred kratkim prevzela nazaj v upravljanje vilo Bled, ki je bila v najemu blejske Sportine, ki stroškov najema in delovanja ni mogla več plačevati. Tudi ta objekt ima bogato zgodovinsko tradicijo in idealno turistično izhodišče. Žal pa niso zaživeli načrti o povečanju kapacitet oziroma posodobitvi stavbe, ki s svojo ponudbo dejansko prinaša izgubo. Država vilo prodaja, a za zdaj kupcev še ni in delovanje tega protokolarnega in tudi turističnega objekta pač bremeni državni proračun.