»Na osnovi javnega povabila smo letos odkupili le osem stanovanj. Zanimanja ni bilo. Pričakovali smo tudi sodelovanje s Primorjem v stečaju. Dvakrat smo jih povabili k sodelovanju, vendar odgovora nismo dobili. Za stara stanovanja smo ponudili do 1100 evrov za kvadratni meter, za nova pa 100 evrov več. Lani smo odkupili 14 stanovanj, potrebe pa iz leta v leto naraščajo,« pravi Nataša Leban, direktorica novogoriškega stanovanjskega sklada, ki ni zadovoljna s sodelovanjem z republiškim skladom, kjer ponujajo višje cene za nakup stanovanj. Prav tako Lebanova kritizira stanovanjsko zakonodajo, češ da je neživljenjska.

Na Goriškem ugotavljajo tudi kršitve pri najemnikih neprofitnih stanovanj. Letos bodo preverili 90 najemnikov, 78 prosilcev pa ima sklenjene pogodbe po stari zakonodaji in preverjanje pri njih ni mogoče. »Pri preverjanju največkrat prihaja do različnega premoženjskega stanja prosilcev. Okoli 20 odstotkom spremenimo najemnino v tržno, osmim osebam pa bomo prekinili pogodbe. Težav pri tem nimamo, trenutno imamo samo eno tožbo,« dodaja Petra Simčič, pravna svetovalka na stanovanjskem skladu, kjer tudi ugotavljajo, da je vse več prosilcev, ki ne zmore plačevati najemnin. Zato poiščejo drugačne poti. Trenutno skladu dolgujejo okoli 90.000 evrov, ta številka pa se ne povečuje. Napovedanih je osem deložacij, prisilne izselitve pa doslej še ni bilo, pravi Simčičeva.

Sklad bo prihodnji mesec razpisal javno povabilo za nakup stanovanj, hiš in nepozidanih parcel v občini, razpis bo odprt leto dni, prvič pa bodo v Novi Gorici izpeljali razpis za subvencioniranje posojil. Prihodnje leto pa načrtujejo tudi novogradnje in obnove starih objektov v Čepovanu nad Novo Gorico in Prvačini v spodnji Vipavski dolini.