Gospodarska recesija je v Evropi izrazito prizadela mlade. Leta 2011 je bilo zaposlenih le 33,6 % mladih, kar je doslej najnižji zabeleženi delež. Trg dela je mladim vse težje dostopen: od začetka recesije brezposelnost mladih stalno narašča in je leta 2011 dosegla 5,5 milijona oseb (21 %). Poleg tega pa je v EU še okrog 7,5 milijona mladih v starosti 15–24 let in 6,5 milijona oseb v starosti 25–29 let, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.

Njihovo število se prav tako povečuje: leta 2008 je bilo v tem položaju 11 % 15–24-letnikov in 13 % 25–29-letnikov, leta 2011 pa je njihov delež narasel na 13 % oziroma 15 %. Raziskava Eurofounda je tudi pokazala, da je tveganje, da pristanejo v tem položaju, za določene družbene skupine bistveno večje kot za druge. Najbolj ogroženi so mladi z nižjimi stopnjami izobrazbe, potomci priseljencev in mladi z invalidnostjo ali drugimi zdravstvenimi težavami.

Eurofound je v svojem poročilu poudaril, da se morajo nacionalne politike osredotočiti na dolgoročno in trajnostno vključevanje mladih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Da bi mladim lahko zagotovili kakovostno in stabilno zaposlitev, jim je treba predvsem omogočiti, da pridobijo ustrezne veščine, ki jih potrebujejo za uspešno vključitev na trg dela.