"V zadnjih petih letih smo v Krki prodajo povečali za skoraj dve petini, dali na trg 95 novih izdelkov, ustanovili 9 odvisnih podjetij na perspektivnih trgih in zaposlili skoraj 2200 dodatnih ljudi. Po prodajnih rezultatih se v svetu uvrščamo med generičnimi proizvajalci zdravil na deseto mesto, v Evropi pa na peto mesto. Lani smo prodali za 1,076 milijarde evrov izdelkov in storitev, kar je 6 odstotkov več kot leto prej. Tudi letos pričakujemo takšno rast prihodkov, prodaja bo dosegla 1,134 milijarde evrov.

Naša strategija je realno optimistično naravnana - načrtujemo v povprečju 6-odstotno rast prodaje in najmanj tretjinski delež novih izdelkov. Tudi v prihodnje bomo usmerjeni večinoma na evropske in srednjeazijske trge. Zavedamo se, da lahko rastemo le v tujini, saj je domači trg v primerjavi z ostalimi majhen, vendar kljub temu pomemben, ker je domači. Vodilna med Krkinimi prodajnimi regijami je trenutno s 30-odstotnim deležem v prodaji prvega letošnjega polletja regija vzhodna Evropa. S četrtinskim deležem v skupni prodaji ji sledijo regija zahodna Evropa in čezmorski trgi, kjer smo imeli 23-odstotno rast. V regiji srednja Evropa, ki predstavlja 24-odstotni delež, smo v prvem polletju glede na enako lansko obdobje prodali za 12 odstotkov manj. Regija jugovzhodna Evropa pa predstavlja 13 odstotkov celotne prodaje. Preostanek prodaje blaga in storitev beležimo na slovenskem trgu," so nam sporočili iz službe za odnose z javnostmi v Krki.

Generična farmacevtska industrija se bo še razvijala

Krka ima torej vedno večji del poslovnih funkcij zunaj Slovenije. Poleg razvejene marketinško-prodajne mreže v tujini imajo na nekaterih ključnih trgih organizirano tudi lokalno proizvodnjo zdravil. Tako imajo proizvodna podjetja na Poljskem, v Ruski federaciji, na Hrvaškem in v Nemčiji. "Močno smo povečali tudi marketinško-prodajne aktivnosti v zahodni Evropi, kjer smo začeli poslovati pred dobrimi petnajstimi leti, še bolj izrazito pa leta 2004, ko je Slovenija postala članica EU. Danes imamo v tem delu Evrope podjetja na Švedskem, Irskem, v Nemčiji, Avstriji, na Portugalskem, v Španiji, Italiji in Franciji. Trendi kažejo, da se bo generična farmacevtska industrija v prihodnosti še razvijala. V večini držav sicer pričakujemo izvajanje varčevalnih ukrepov, ki pa bodo kljub kratkoročno neugodnim učinkom na povpraševanje vzpostavili podlago za srednjeročno in dolgoročno gospodarsko rast," so prepričani v Krki. Njeni poglavitni generatorji rasti so zaposleni s svojim znanjem, izkušnjami in delom. Trenutno jih je 9267, od tega 49 odstotkov v tujini. "Izpostaviti pa moramo hitrost, s katero dajemo na trg nove izdelke, kot tudi odzivanje na dogajanje na trgu po tem, ko na trg pošljemo izdelek. Pri tem so ključni razvoj, trženje in prodaja, seveda pa tudi fleksibilna proizvodnja, ki je sposobna hitro in kakovostno proizvajati. Prav hitrost in fleksibilnost, ki sta tudi sicer naši glavni vrednoti, sta v tem času naši ključni konkurenčni prednosti. Vsekakor pa bo poslovanje v prihodnjem obdobju tudi za farmacevtsko panogo zahtevno. Podobno kot doslej se bomo na posameznih trgih srečevali s pritiski na zniževanje cen zdravil in predvsem s konkurenco. V Krki smo v preteklosti preživeli že kar nekaj kriz, zato smo vajeni hitrega prilagajanja zaostrenim gospodarskim razmeram na posameznih trgih," pravijo v službi za odnose z javnostmi v Krki.

Največ investicij namenjenih povečanju zmogljivosti za proizvodnjo končnih izdelkov

V raziskave in razvoj so lani vložili 93 milijonov evrov, razvojno-raziskovalne zmogljivosti pa so širili tudi infrastrukturno. Lani so tako odprli tretji razvojno-kontrolni center, vreden 22 milijonov evrov, s katerim so okrepili razvojno-raziskovalno dejavnost in področje zagotavljanja kakovosti. Skupaj s partnerji so ustanovili družbo Farma GRS, s katero bodo vzpostavili infrastrukturo za razvoj novih izdelkov in tehnologij na področju farmacevtske kemije in tehnologije. V polnem teku je gradnja centra za zdravilne učinkovine, ki bo vreden 45 milijonov evrov. Projekt z dobrimi 10 milijoni evri iz Evropskega sklada za regionalni razvoj delno financira tudi Evropska unija. Širijo pa tudi proizvodne zmogljivosti, ki jih nameravajo v prihodnjih nekaj letih povečati za polovico. Za investicijska vlaganja in naložbe so v skupini Krka v prvi polovici letošnjega leta namenili 58 milijonov evrov, od tega 26,4 milijona evra v obvladujoči družbi in 31,6 milijona evra v odvisnih družbah. Trenutno poteka okoli dvajset investicijskih projektov, in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem in v Ruski federaciji. Največ jih je namenjenih povečanju zmogljivosti za proizvodnjo končnih izdelkov, razvojnim zmogljivostim in gradnji infrastrukturnih objektov. Nedavno so začeli graditi obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, največjo naložbo v zgodovini Krke, v vrednosti 200 milijonov evrov, katere zmogljivost bo 4,5 milijarde končnih izdelkov na leto. V Krškem so začeli še gradnjo obrata za kemijsko proizvodnjo, namenjenega proizvodnji farmacevtskih učinkovin, ki v prvi fazi vreden 70 milijonov evrov. Ena najpomembnejših naložb, ki trenutno poteka, je tudi gradnja sodobnega proizvodno-distribucijskega centra v Ruski federaciji Krka-Rus 2 v vrednosti 135 milijonov evrov. Zmogljivost tovarne, s katero bo Krka utrdila status domačega proizvajalca zdravil, bo 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. Center bo predvidoma končan v letu 2013. Lani pa so na Krkinem proizvodnem kompleksu na osrednji lokaciji v Ločni poleg že omenjenega Razvojno-kontrolnega centra 3 dogradili tudi 91 milijonov evrov vreden obrat za proizvodnjo trdnih farmacevtskih oblik, poimenovan OTO, s katerim so proizvodne zmogljivosti v obratu povečali na 2,5 milijarde tablet, obloženih tablet in kapsul na leto.