Lani so se poslovni rezultati gospodarskih družb prvič od začetka gospodarske krize konec leta 2008 nekoliko izboljšali. Na Uradu za makroekonomske analize in razvoj so ugotovili, da se je gospodarnost poslovanja lani dvignila v večini nefinančnih dejavnosti zasebnega sektorja, za predkrizno ravnjo pa še naprej najbolj zaostajajo v gradbeništvu, v nekaterih dejavnostih, ki so bile pred krizo povezane z rastjo domače gradbene dejavnosti - torej strokovne-tehnične dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, in v gostinstvu. Predkrizno raven (2008) so presegli le v prometu, v predelovalnih dejavnostih pa so se ji precej približali. V zadnjih dveh letih se poslovanje poslabšuje v trgovini in pri dejavnosti popravila motornih vozil.

Na lestvici 100 najboljših podjetij po prihodkih pri nas na vrhu lestvice - vsaj na prvih štirih mestih - ni spremembe. Še vedno imajo največ prihodkov Petrol, Mercator, Gorenje in Krka. Na petem mestu je Gen-I zamenjal HSE, na šestem mestu pa ni več TUŠ Holding, ampak Telekom Slovenije - to je rezultat združitve z Mobitelom pod isto streho. Tudi Merkur se je ponovno pojavil na lestvici najboljših, in sicer je lani z dobrimi 526 milijoni prihodkov pristal na osmem mestu.

Najbolj dobičkonosna je bila tako kot predlani naša največja farmacevtska družba, Krka. Na drugem mestu je bila leta 2010 HSE, lani pa jo je na tem mestu zamenjala Slovenska odškodninska družba. Tretjega mesta Lek ne izpusti iz rok, tudi Petrol je ostal na četrtem mestu. Splošna plovba je bila leta 2010 peta, lani pa je to mesto zasedal Merkur. Tudi na tej lestvici se je lani pojavil Telekom Slovenije s 34 milijoni evrov dobička.

Še vedno ima največ delavcev Mercator, čeprav je lani v primerjavi z letom 2010 število zaposlenih zmanjšal za 671, tako da jih je zdaj v našem največjem trgovcu zaposlenih 9959. Tudi Pošta Slovenije je lani imela nekaj manj ljudi v službi - 57, vendar je z 6224 zaposlenimi na drugem mestu med največjimi zaposlovalci. Na tretjem mestu je Gorenje, kjer ima delo 4499 ljudi, sledi mu Krka s 4370, za njo pa je Telekom Slovenije, ki zaposluje 2773 ljudi.