BIA Separations, primorsko-notranjska gazela 2012

Podjetje BIA Separations, primorsko-notranjska gazela 2012, je globalno visokotehnološko podjetje s področja biotehnologije, katerega glavne dejavnosti so razvoj, proizvodnja in prodaja CIM® monolitov ali inteligentnih filtrov za čiščenje in ločevanje makromolekul za potrebe farmacevtskih ter drugih biotehnoloških podjetij.

Vse od ustanovitve leta 1998, ko je vrhunski znanstvenik dr. Aleš Štrancar iskal somišljenike za uresničitev svojih idej na področju separacijske tehnologije, se to podjetje hkrati z razvojem inteligentnih filtrov ukvarja tudi s patentno zaščito materialov in postopkov za separacijske tehnologije različnih bioproizvodenj. Patentne zaščite ima danes že v več kot petdesetih državah sveta.

V Ajdovščini je leta 2011 podjetje zgradilo razvojno-raziskovalni objekt, v katerem trenutno uresničuje poslovne cilje šestdeset zaposlenih, od tega kar 35 v razvojno raziskovalnem delu podjetja. Ker se zavedajo, da je razvoj osnova preživetja, mu namenijo kar polovico vseh prihodkov.

Pomembna dejavnost je poleg razvojno-raziskovalnega dela monolitna šola, ki jo v podjetju pripravijo vsaki dve leti. Letos so pripravili že peto po vrsti, na njej pa se je zbral cvet svetovne znanosti iz farmacevtske industrije.

Del utemeljitve metodološke komisije: "Podjetje Bia Separations je promet v petih letih posedmerilo. Da so vanj vsajeni geni rasti in ustvarjalne skupnosti, kažejo tudi podatki o rasti sodelavcev. Število zaposlenih je lani znašalo okroglih štirideset, v času izbora pa že šestdeset.

Rast poganjajo raziskave in razvoj, pa tudi razumevanje, da je v biotehnologiji za poslovno uresničitev idej potrebnih vsaj petnajst let in veliko kapitala. V registrirani raziskovalni skupini podjetja je 35 raziskovalcev, stalno pa se povezujejo s svetovnimi avtoritetami separacijskih tehnologij iz Rusije, Indije, ZDA, Japonske, Nemčije, Anglije, Avstrije in Kitajske. Projekti, ki so v fazah kliničnih testiranj - za čiščenje cepiv, zdravil za gensko terapijo ter biotehnoloških zdravil za zdravljenje raka, v prihodnosti obetajo nove preboje."

Evrosad, dolenjsko-posavska gazela 2012

Podjetje Evrosad, dolenjsko-posavska gazela 2012, je bilo ustanovljeno leta 1995 in je značilna podjetniška zgodba o tem, kako se v družinskem podjetju znanje uspešno prenaša iz roda v rod.

Sredi devetdesetih let se je Ivan Kozole namesto za likvidacijo segmenta sadjarstva v nekdanjem podjetju odločil, da stopi na podjetniško pot. Ustanovil je podjetje Evrosad. Po sedmih letih vodenja tega podjetja je odšel v pokoj ter posle predal sinu Boštjanu, ki ga vodi še danes.

Največji korak je podjetje Evrosad naredilo leta 2003. Boštjan se je tedaj prvič udeležil konference Prognozfruit v Nemčiji, na njej pa spoznal Angleža Chrisa Whita, ki mu je predlagal vstop na britanski trg. Prek distribucijskega podjetja je tako Evrosad vstopil v največjo britansko trgovsko verigo Tesco, v kateri so bili navdušeni nad kakovostjo njegovih jabolk Gala. V Evrosadu so zato spremenili plane sajenja in začeli pospešeno saditi to sorto, kar jim je pozneje omogočilo prodor tudi na skandinavski trg, v Rusijo in vzhodno Evropo, lani pa še v Dubaj. Delež izvoza se je že kmalu povečal na dobrih 66 odstotkov.

Skupina Evrosad danes na 713 hektarjih, kolikor meri skupna površina treh podjetij v skupini - Evrosada, Sadjarstva Blanca in Sadjarstva Ormož, ter površinah zasebnikov v Posavju, pridela 20.000 ton jabolk, 2000 ton hrušk in 500 ton breskev.

Del utemeljitve metodološke komisije: "Nikoli ne bomo največji, smo pa lahko med najboljšimi, morda zveni kot fraza, a ne za družinsko podjetje iz Krškega.

Podjetje Evrosad skoraj 60 odstotkov prodaje ustvari na tujih trgih. Njegova rast je dinamična in obenem preudarna: v petih letih je Evrosad prihodke iz prodaje podvojil. Med dejavnike njegovega uspeha sodita premišljena proizvodnja sadja z minimalnimi vnosi pesticidov, s katero dosegajo visoke zahteve trgovskih verig, ter vpetost v svetovno sadjarsko zgodbo. Konkurenčno prednost črpa tudi iz geografskega položaja, ki mu omogoča, da z dozorjenimi jabolki za kakšen teden prehiti tekmece iz centralne Evrope."

Nektar Natura, gazela osrednje Slovenije 2012

Podjetje Nektar Natura, gazela osrednje Slovenije 2012, je bilo ustanovljeno leta 1994, ko so se trije partnerji, vsi z bogatimi izkušnjami v industriji pijač, odločili za ustanovitev svojega podjetja. Vsi trije so še danes solastniki in vodje podjetja, katerega začetki so povezani z razvojem sistemov HO-RE-CA (hoteli, restavracije, catering).

Ključni dejavnosti podjetja sta danes proizvodnja sokov in točilnih naprav. Njegovi najpomembnejši trgi so tako države z bogatim turizmom, na teh trgih pa tudi najhitreje raste, zaradi dobrega kadra pa v podjetju že načrtujejo večji prodor na trge Rusije, Švedske in Turčije. Po internacionalizaciji je to podjetje doseglo pomembno prelomnico z nakupom podjetja Nektar Natura, s čimer je v Sloveniji prevzelo večinski, 70-odstotni delež v tržnem segmentu. Delež izvoza se je v zadnjih letih povečal na več kot 50 odstotkov.

Vizija podjetja ostaja že nekaj let enaka: biti vodilno v Evropi na področju oskrbe brezalkoholnih pijač prek točilnih sistemov. Njegova prednost za uresničitev je v kombinaciji prilagojenih rešitev, sicer pa stalno vlaga v razvoj proizvodov in jih na dve leti spreminja. Tako se je proizvodnja sokov z nekoč dvanajstih vrst razširila na sedanjih 126.

Del utemeljitve metodološke komisije: "V petih letih so s prodajo poskočili skoraj štirikratno, a so šele na koncu začetka: začetka osvajanja globalne pozicije.

Nektar Natura je svojo razlikovalno prednost našla v trženjskem pristopu; če Coca-Cola in Pepsi ponujata proizvod, Nektar Natura ponuja storitev. Izbran trženjski model vključuje sistematična vlaganja v razvoj, ki daje prepričljive rezultate.

S 15-odstotnim tržnim deležem je podjetje prvo po poslovnem izidu med konkurenti v Sloveniji. Na svojem področju želi postati nič več in nič manj kot multinacionalka. Po prvem prodoru na hrvaški trg leta 2000 je danes Nektar Natura prisotna tudi na trgih Španije, Bolgarije, Češke, Rusije, Avstrije, Nemčije in Turčije, preko distributerjev pa deluje tudi na drugih trgih." Spletna stran: www.nektar.eu.

GMT, dravsko-pomurska gazela 2012

Podjetje GMT, dravsko-pomurska gazela 2012, je uveljavljeno družinsko podjetje z dejavnostjo na področju trgovine z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila. Vanj so vključeni vsi člani družine Karoly in Gider, ki so hkrati lastniki, financerji in strategi poslovnega razvoja podjetja. To se hitro širi po Sloveniji in tudi tujini. Njegovi glavni tuji trgi so države bivše Jugoslavije, Bolgarija, Slovaška, Češka, Avstrija, Nemčija, Italija, Španija, Belgija in Madžarska. Trenutno poslovna družina GMT šteje 86 zaposlenih v 17 poslovalnicah, delež izvoza v celotni prodaji pa dosega kar 45,2 odstotka.

Vse od ustanovitve sta najpomembnejši vrednoti tega podjetja dosledno izpolnjevanje potreb strank in hiter odziv na povpraševanje. Čeprav ima to podjetje več kot 154 strateško pomembnih dobaviteljev, od tega kar 90 odstotkov v tujini, lahko dobavo želenih nadomestnih delov slovenskim kupcem zagotovi v samo 24 urah. S svojo dejavnostjo dopolnjuje ponudbo prodajalcev avtomobilov in njihovo prodajo originalnih nadomestnih delov po Sloveniji. Na območju nekdanje Jugoslavije, kjer ima lastno družbo, ter v Bolgariji je tudi zastopnik maziv znamk Castrol, Aral in BP.

Podjetje GMT v lastnih predavalnicah izvaja interno izobraževanje skupaj z dobavitelji in zunanjimi strokovnjaki. Kot dolgoročno rešitev načrtuje lasten izobraževalni center v okviru poslovno-logističnega centra z vzorčno delavnico in predavalnicami, v katerem bo skrbelo za sistematičen razvoj zaposlenih in za izobraževanje kupcev.

Del utemeljitve metodološke komisije: "Tudi letos kazalniki poslovanja GMT a kažejo navzgor: prodajo so v zadnjih petih letih ponovno skoraj početverili in se je v letu 2011 povzpela proti 41 milijonom evrov. Od tega je čisti dobiček znašal 4,5 milijona evrov.

A resnični prvak je GMT v dvigovanju dodane vrednosti. V letu 2011 je 70 sodelavcev ustvarilo 111.360 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. To je, glede na dobrih 65.000 evrov v letu 2010, kar 71-odstotno povečanje."

Lotrič Meroslovje, gorenjska gazela 2012

Podjetje Lotrič, gorenjska gazela 2012, je del slovenskega meroslovnega sistema, v katerem ponuja najširši spekter meroslovnih rešitev, ki stranke popelje od želje in ideje do kakovostne rešitve in servisa. Danes v laboratorijih pokriva osem merskih veličin na devetnajstih področjih - od mase, temperature, tlaka, dolžine in kota ter volumna do sile, zvoka in časa. Vsaka meritev se konča s podpisom certifikata, ki zagotavlja strokovno opravljen postopek meritve.

Lastnik in direktor podjetja, Marko Lotrič, je družinsko podjetje Lotrič ustanovil leta 1991. Že od začetka je podjetje Lotrič pomemben člen slovenskega meroslovnega sistema, zato ga je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na predlog Urada RS za meroslovje v letu 2002 imenovalo za izvajanje overitev meril. V letu 2010 je sledil vpis podjetja v register pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Podjetje ima nekaj ključnih naročnikov, sicer pa je več kot 4000 njegovih strank v lanskem letu naročilo več kot 22.500 meroslovnih pregledov.

V podjetju Lotrič Meroslovje verjamejo, da lahko s kakovostnim delom ostanejo vodilni meroslovni laboratorij v Sloveniji in enako vlogo v prihodnje prevzamejo tudi na tujih trgih. Nacionalni in mednarodni projekti ter sodelovanje v razvojnih aktivnostih slovenskega gospodarstva že udejanjajo tudi njihovo novo vizijo - Merimo za prihodnost: kakovost pitne vode, zdrave prehrane in čistega zraka.

Del utemeljitve metodološke komisije: "V letu osamosvojitve Slovenije se je kot podjetnik osamosvojil tudi Marko Lotrič. In ko je država postajala del Evrope, je evropski trg za domače vzelo tudi podjetje Lotrič.

Kolektiv, zaslužen za razvoj standardov meroslovja v Sloveniji in tujini, utrjuje pot mednarodni blagovni znamki Lotrič Metrology. Lotričevo dinamično in obenem trajnostno naravnano rast spremlja tudi rast dodane vrednosti. Zagotovo bo krila uspehu v prihodnosti dajalo tudi več kot dvajset novih sodelavcev, ki so se pridružili podjetju v zadnjih petih letih."

Spletna stran: www.lotric.si.

Dewesoft, savinjsko-zasavska gazela 2012

Podjetje Dewesoft, savinjsko-zasavska gazela 2012, je majhna kreativna skupina iz Zasavja, ki zmore z inovativnostjo zadostiti potrebam v svetu vodilnih podjetij, kot so Nasa, General Motors, Audi in Boeing. Tako tudi svetovni giganti priznavajo vrhunskost znanja in rešitev ekipe Dewesoft, ki združuje strokovnjake računalništva, elektrotehnike in strojništva ter spremlja in sooblikuje smernice razvoja proizvodnje v svetu.

Projekti v podjetju se delijo med vse več nosilcev, ustanovitelja in večinska lastnika, dr. Jure Knez in Andrej Orožen, pa se posvečata tudi strateškemu načrtovanju in pripravljanju izdelkov prihodnosti. Največji uspeh zaposlenih v podjetju Dewesoft je v sodelovanju s kupcem rešiti tehnološki izziv. In tako gre iz izziva v nove izzive, lastne tehnološke ideje pa čakajo v predalu, ker jih prehitevajo kupci z naročili iz vsega sveta. Velika prednost tega podjetja je, da lahko na podlagi ideje ali zahteve izredno hitro razvije ter izdela programske in tehnične rešitve za sprejemljivo ceno.

Del utemeljitve metodološke komisije: "Zgodba Dewesofta je zgodba voditeljstva, začenši s trženjsko orientacijo: njihove stranke so nič več in nič manj kot - svetovni voditelji.

Voditelj je tudi Dewesoft sam: je največji slovenski ponudnik, z najboljšimi poslovnimi rezultati računalniškega programiranja za industrijske namene na svetovnem trgu.

Za nameček jih v svetovni vrh umešča tudi vodilni svetovni konkurent, ameriški National Instruments. Ta pravi: 'Če smo mi največji svetovni ponudnik programskih rešitev za merilne inštrumente, je Dewesoft največje podjetje na svetu za izvedbo rešitev za opravljanje meritev.'

Podjetje je poosebljenje reka: 'Stori to, kar moraš, tam, kjer si, s tem, kar imaš.' Vitko organizirani procesi, sposobnost predvidevanja, prilagodljivost, ki jih je z razvojnim delom tudi v krizi naredila prvake, strateško povzpenjanje po verigi vrednosti z lastnim izdelkom ter vpetost zaposlenih v strategijo rasti - vse to so odlike gazele Dewesoft."