V tabelah so zajeti finančni podatki poslovnih skupin, pri čemer so izključene banke in zavarovalnice zaradi različnih računovodskih standardov, skozi katere prikazujejo svoje finančno-bilančne izkaze. Banke in zavarovalnice imajo namreč drugačno strukturo bilance, kot jo imajo gospodarske družbe. Ne izkazujejo enakih postavk in imajo svoje posebnosti. Zaradi zelo različnih oblik finančnih izkazov teh podatkov v družbi Bisnode ne vodijo v skupnih bazah in jih tudi ne primerjajo.