Mnogi naši izvozniki z zanimanjem spremljajo objave napovedi nemške gospodarske rasti, saj je ta država že tradicionalno naša največja izvozna partnerica. Nemški statistiki napovedujejo, da bo nemško gospodarstvo letos zraslo za 0,8 odstotka, prihodnje leto pa za malo manj, kot je bilo sprva napovedano - nemška rast bo le enoodstotna. Od 20 milijard evrov, kolikor znaša celoten slovenski izvoz, v Nemčijo izvozimo skoraj 4,4 milijarde evrov ali 21,1 odstotka. V Italijo smo lani izvozili za 2,5 milijarde evrov blaga in storitev, kar v odstotkih znaša 11,9 odstotka celotnega izvoza. Naša severna soseda Avstrija je tretja najpomembnejša izvozna država za nas, tja izvozimo 7,8 odstotka, sledi ji Francija z 6,8 odstotka, Hrvaška z 6,7 odstotka, Ruska federacija, Poljska, Srbija, Madžarska in Bosna in Hercegovina. Podjetja so lani našla nove trge v Južni Ameriki, Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Znano je, da naj uspešno podjetje nove trge išče zunaj meja in kot pravijo naši največji izvozniki, so ti novi trgi Južna Amerika, Afrika in Bližnji vzhod. Tudi Švica zaradi zasičenosti avstrijskega in nemškega trga postaja vse bolj zanimiva tudi za slovenska podjetja. Zanjo pravijo, da je trenutno "gradbišče Evrope". Veliko je namreč investicij v pasivno gradnjo, od novogradenj pa do menjave obstoječih, okolju manj prijaznih ali pa energijsko potratnih elementov stavb. Poleg tega se pri izbiri tujega trga velja ozreti tudi po vzhodnih trgih, predvsem madžarskem in ruskem, kjer je obilo neizkoriščenih priložnosti, pravijo poznavalci.

Najpomembnejše slovensko izvozno blago ostajajo stroji in transportne naprave, med katerimi prevladujejo električni stroji in osebni avtomobili, ter kemični proizvodi, večinoma medicinski in farmacevtski proizvodi. Slovenska podjetja so jih lani izvozila za skupaj skoraj deset milijard evrov, kar predstavlja krepko polovico celotnega slovenskega izvoza.

Slovensko gospodarstvo se močno opira na izvoz, ta pa v družbenem bruto proizvodu dosega okoli 60 odstotkov in ostaja gonilna sila gospodarske rasti, kar je v kriznih časih še posebej pomembno.