Podjetja z internacionalizirajo svojega poslovanja pridobijo ne le nove kupce, pač pa tudi novo znanje in tehnologije, kar jim omogoča večjo konkurenčnost, rast in razvoj. Pozitivne makroekonomske posledice internacionalizacije podjetij se kažejo v povečani prodaji, zaposlenosti, produktivnosti, izvozni intenzivnosti in plačah na zaposlenega. Zaradi vsega omenjenega je internacionalizacija ključni instrument povečanja mednarodne konkurenčnosti podjetij in pomemben generator gospodarske rasti.

"Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) svoje storitve na področju spodbujanja internacionalizacije ponuja predvsem malim in srednje velikim podjetjem. Torej podjetjem, ki so že prerasla tisto začetno fazo po ustanovitvi in uspešno poslujejo na domačem trgu ter zaradi različnih motivov iščejo izzive v tujini. Mala in srednje velika podjetja so zaradi svoje majhnosti zelo fleksibilna, inovativna in morda ravno zato svoje ideje hitreje razvijejo do končnega produkta. Slovenija je po številu prijavljenih patentov v evropskem vrhu, ustavi pa se pri trženju izdelkov oziroma storitev. Zmanjka jim kadrov, financ in tudi izkušenj na področju mednarodnega poslovanja. In ravno tu podjetja potrebujejo pomoč države, ki seveda ni in ne sme biti glavni razlog za to, da gre podjetje v tujino, želimo pa si, da podjetjem vsaj delno omogočimo nižje stroške nastopa v tujini. In tu nastopi JAPTI z vsemi svojimi storitvami, ki so za podjetja brezplačne," je pojasnila Mateja Gnidovec z oddelka za internacionalizacijo na JAPTI. Dodala je, da želijo pomagati podjetjem, da zmanjšajo tveganja pri izvozu in se nanj dobro pripravijo. Pomembno je, da podjetja raziščejo trg in nanj vstopajo dobro pripravljena. Malim in srednje velikim podjetjem svetujejo, naj se izvoza lotijo postopno in premišljeno, naj se na začetku osredotočajo na sorodne trge, ki so podobni domačemu, in po možnosti na trge, na katerem govorijo ali poznajo lokalni jezik in kulturo.

Na naše vprašanje, kakšne denarne spodbude ponujajo, nam je Gnidovčeva odgovorila: "V obliki javnih razpisov. Prvi javni razpis, ki smo ga lani izvedli prvič in je bil pri podjetjih zelo dobro sprejet, je na področju sofinanciranja upravičenih stroškov tržnih raziskav na novih tujih trgih. Tržne raziskave namreč igrajo izjemno pomembno vlogo pri določitvi izvozne strategije in ciljev mednarodnega poslovanja podjetja. Namen razpisa je podjetjem olajšati odločitve v zvezi z vstopom oziroma načinom vstopa na nov tujih trg. V letošnjem letu je imel JAPTI za ta namen na voljo 120.000 evrov, 31 podjetij pa je podpisalo pogodbe o sofinanciranju izvedbe tržnih raziskav, na podlagi katerih bodo, ob predložitvi vseh dokazil, prejela največ 4000 evrov oziroma 50 odstotkov upravičenih stroškov. Za upravičene stroške veljajo stroški svetovalnih storitev, vezanih na izvedbo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami."

Drugi javni razpis se izvaja na področju sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Letos je na omenjeni razpis, za katerega so na JAPTI imeli na voljo 350.000 evrov, prispelo 217 vlog, predvidoma 48 podjetij bo po predložitvi ustreznih dokazil prejelo finančna sredstva. Podjetja lahko prejmejo 60 odstotkov upravičenih stroškov ali največ 10.000 evrov. Za upravičene stroške sofinanciranja štejejo stroški najema, postavitve in ureditve ter upravljanja razstavnega prostora. tv