Bistriška veterinarska ustanova, ki je v lasti osmih tam zaposlenih veterinarjev, ima z republiško veterinarsko upravo sklenjeno koncesijsko pogodbo za dela, ki se plačujejo iz proračuna, in sicer za območje upravne enote Slovenska Bistrica, kamor sodijo še občine Poljčane, Oplotnica in Makole.

Celotna investicija v nov objekt na okoli 3100 kvadratnih metrov velikem zemljišču je znašala približno 1,6 milijona evrov. Bolnica je približno polovico denarja zagotovila iz lastnih virov, za drugo polovico pa so najeli dolgoročni kredit.

Direktor bolnišnice Miran Ačko je povedal, da so se že pred nekaj leti v kolektivu odločili, da je pri njihovem strokovnem delu potrebna specializacija po živalskih vrstah. Delo so si razdelili na zdravstveno varstvo malih živali, gospodarskih živali in zdravljenje konj. S tem so ena redkih ustanov v Sloveniji, ki pokriva tako raznovrstno dejavnost, prav na področju varstva konj pa vidijo veliko tržno nišo.

"Z novim objektom smo dobili veliko boljše pogoje za delo. Lažje in na višji strokovni ravni bomo lahko poskrbeli za naše paciente." je pridobitve povzel Ačko.