Tako predstavniki sindikatov kot delodajalcev so po obravnavi problematike poklicnih pokojnin v sredo izrazili oceno, da bo do sprejemljive rešitve mogoče priti. Potrebujejo pa še določene izračune, ki naj bi jih priskrbela Kapitalska družba.

Po veljavni pokojninski reformi iz leta 1999 je bilo prehodno obdobje za tiste, ki so bili pred tem vključeni v sistem beneficirane delovne dobe in po omenjeni reformi v sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prekratko, da bi omogočilo zavarovancem zbrati dovolj denarja za poklicno pokojnino, poudarjajo v sindikatih. Zdaj ti zavarovanci namreč ne morejo uveljaviti pravice do poklicne pokojnine, ker na njihovem računu ni zbranega dovolj denarja.

V pogajanjih želijo opredeliti, kdo in na kakšen način naj bi bil upravičen do takšnega kritja dela poklicne pokojnine. Sindikati vztrajajo, da se vprašanje reši v okviru reforme in ne s posebnim zakonom.

Kot problem izpostavljajo register delovnih mest

Delodajalci pa kot problem izpostavljajo register delovnih mest, za katere se plačuje poklicno zavarovanje. Register, ki je nespremenjen že 20 let, je po njihovi oceni treba prečistiti in izključiti iz njega tista delovna mesta, ki ne sodijo več med težja in zdravju škodljiva. Po potrebi pa je treba morda vključiti kakšno novo.

Kot navaja predlog pokojninskega zakona, ki ga je vlada potrdila minulo sredo, je v veljavni ureditvi problematična predvsem nejasnost sistema obveznega dodatnega zavarovanja v skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Tu namreč ni popolnoma razvidno, kako je bil sistem zamišljen.

Ker gresta pokojninska reforma in reforma trga dela v nadaljnji postopek sprejemanja neusklajena s socialnimi partnerji, pa se bo moral pogajalski jezik zaostriti, so po potrditvi reform na vladi poudarili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

Menijo namreč, da so sindikati s tem, ko gresta reformi v zakonodajni postopek, postavljeni v slabši položaj ne glede na to, da gre za redni postopek in da se lahko še pogajajo.

Po predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o katerem bo v torek razpravljal tudi svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, se lahko tako moški kot ženska upokojita s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe brez dokupa dobe.