Še pred začetkom seje DZ se bodo v ponedeljek dopoldne na seji sešli člani mandatno-volilne komisije, ki bodo predvidoma potrdili mandat novi poslanki SDS Alenki Koren Gomboc. Ta bo na poslanskem mestu nadomestila poslanca SDS Ljuba Žnidarja, ki je prevzel funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Na popoldanskem začetku plenarne seje bo mandat poslanki predvidoma potrdil še DZ.

Še pred poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom bo premier Janez Janša skupaj s finančnim ministrom Janezom Šušteršičem poslankam in poslancem predstavil predloga proračunov za leti 2013 in 2014. Proračunski odhodki so prihodnje leto načrtovani v višini 9,6 milijarde evrov, za leto 2014 pa v višini 9,3 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj ne bo smel preseči 2,9 odstotka BDP. Poleg znižanja mase plač v javnem sektorju je vlada pri izračunih med drugim že upoštevala tudi učinke pokojninske reforme ter zvišanje DDV za določeno blago in storitve.

Osrednji del torkovega dela seje bo prvo branje opozicijskega predloga spremembe zakona za uravnoteženje javnih financ, ki sta jo vložili PS in SD. Novela predvideva povrnitev pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod posebnimi pogoji vsem upravičencem, te pravice pa bi se znova uresničevale v skladu z veljavnim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Prav tako bi bila po noveli ohranjena pravica do letnega dodatka za upokojence, kot je veljala pred uveljavitvijo zakona za uravnoteženje javnih financ.

O Slovenskem državnem holdingu

Prav tako bo DZ v torek po odložilnem vetu državnega sveta ponovno odločal o zakonu o Slovenskem državnem holdingu in o zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. Za potrditev obeh zakonov, nad katerima sicer visi grožnja z referendumom, bo tokrat potrebna absolutna večina oziroma 46 poslanskih glasov.

V Slovenski državni holding, ki bi po predlogu zakona upravljal s celotnim kapitalskim premoženjem države, naj bi se preoblikovala Slovenska odškodninska družba, pripojili ji bodo Družbo za svetovanje in upravljanje. Kapitalska družba bo ostala samostojna pravna oseba v okviru holdinga, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS pa bo ugasnila.

V skladu z zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti bank pa bo nova družba slabe terjatve prevzela od bank v zameno za obveznice, ki jih bo izdala z jamstvom države. Najvišji znesek teh terjatev bo lahko znašal štiri milijarde evrov.

Poslanke in poslanci bodo sicer še isti dan razpravljali tudi o noveli zakona o blagovnih rezervah in o noveli zakona o davku na dodano vrednost. Obe zakonski rešitvi vnašata evropske direktive v slovenski pravni red.

Največ časa obravnavi predloga novele zakona o visokem šolstvu

DZ bo v sredo največ časa, predvidoma dobrih šest ur, namenil prvi obravnavi predloga novele zakona o visokem šolstvu. Novela podaljšuje roke za podaljšanje akreditacij visokošolskih zavodov ter spreminja sestavo in način imenovanja sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu. Novelo sicer že od začetka spremljajo očitki, saj predstavniki visokošolske skupnosti trdijo, da za javno obravnavo predloga novele ni bilo dovolj časa in da tudi sicer nima njihovega soglasja.

Poleg tega bodo poslanke in poslanci v sredo obravnavali predlog novele zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da bodo državljani držav članic EU takoj po prijavi prebivališča v Sloveniji dobili pravico voliti in kandidirati na lokalnih volitvah. DZ se bo lotil tudi novele zakona o varstvu pred požarom, katere cilj je prispevek k izboljšanju varnosti ljudi in njihovega premoženja, in predloga zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, ki v slovenski pravni red vnaša določila evropske direktive glede uporabe pesticidov.

Seja se bo predvidoma končala v četrtek, ko bodo poslanke in poslanci obravnavali dva zakonska predloga, ki naj bi nadomestila veljavni zakon o policiji. Predlog zakona o organiziranosti in delu v policiji med drugim predvideva, da generalnega direktorja policije imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra. Predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije pa opredeljuje 29 policijskih pooblastil.

Ukinitev brezplačne pravne pomoči za azilante na prvi stopnji

DZ bo v četrtek po skrajšanem postopku obravnaval še predlog novele zakona o mednarodni zaščiti, ki predvideva ukinitev brezplačne pravne pomoči za azilante na prvi stopnji.

Prihodnji teden bo zasedalo tudi več parlamentarnih delovnih teles, ki se bodo povečini seznanjala s predlogoma proračunov za leti 2013 in 2014. Na to temo se bodo v torek sešli člani odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, v petek pa odbor za obrambo, odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

V torek zjutraj se bodo sešli še člani odbora za gospodarstvo, v četrtek odbor za finance in monetarno politiko. Oba bosta razpravljala o nekaterih evropskih uredbah.

Sejo pa v sredo načrtuje tudi državni svet, ki bo med drugim spregovoril o poročilu varuha človekovih pravic za leto 2011 in o že opisani visokošolski noveli.