Po vzpostavitvi obvezne razgradnje je ministrstvo za okolje z javnim razpisom sprva določilo štiri začasne koncesionarje, z novim razpisom je nato država določila stalne koncesionarje, javno službo pa spremenila v sistem, ki bi bil sposoben pokrivati lastne stroške. Ena pomembnejših sprememb v sistemu razgradnje motornih vozil je bil prenos vseh odgovornosti in stroškov razgradnje na pleča avtomobilskih proizvajalcev oziroma uvoznikov. Lani je začela veljati nova uredba o izrabljenih vozilih. Ta je javno službo ravnanja z izrabljenimi vozili nadomestila z uvedbo razširjene odgovornosti proizvajalcev, ki so odgovorni za zbiranje in obdelavo izrabljenih vozil v državi. V ta namen je bil sklenjen dogovor o izvajanju skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili, h kateremu je pristopilo 19 proizvajalcev oziroma uvoznikov motornih vozil, ki pokrivajo 99-odstotni tržni delež v Sloveniji. Pooblastili so družbo Ekomobil, da za njih in v njihovem imenu pripravi skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili. V izvajanje je vključenih 47 zbiralnih mest, trije obrati za obdelavo vozil in dva obrata za nadaljnjo obdelavo, drobljenje.

Raje na odpad kot v razgradnjo

"Ocenjujemo, da lastniki mnoga vozila, ki so izrabljena, vendar so začasno odjavljena iz prometa na podlagi izjave o lokaciji vozila zaradi prodaje, skladiščenja ali drugih vzrokov, prodajo avtomobilskim odpadom in zbiralcem sekundarnih surovin. Lahko jih tudi nelegalno izvozijo v druge države, vozila pa še naprej ostanejo zavedena v evidencah ministrstva za notranje zadeve kot aktivne izjave o lokaciji vozila. Naj pri tem povem, da skupne zmogljivosti obratov, vključenih v skupni načrt, zadoščajo za letno obdelavo 50.000 do 60.000 izrabljenih vozil," pravi Franci Lenart, direktor družbe Ekomobil. Po nekaterih ocenah je polovica avtomobilov razgrajenih na sivem trgu in brez nadzora. Nekateri lastniki namreč avtomobil raje prodajo odpadom in zbiralcem rabljenih rezervnih delov, kot da bi jih odpeljali v razgradnjo.

"Letno odkupimo okoli 600 odsluženih vozil, ki jih ne razgradimo, ampak jih nekaj prodamo naprej natančno znanim kupcem v tujini. Drugo razstavimo in prodajamo po delih, vendar ne preprodajalcem, ki iščejo dele zato, da bi iz razbitin spet naredili vozen avtomobil. Tisto, kar ostane, pa je primerno za surovine in zanje imamo kupce v Sloveniji," pravi Roman Koprivnikar, direktor podjetja GET Inženiring iz Kresnic pri Litiji, ki je bilo pred leti eden prvih koncesionarjev za ekološko razgradnjo vozil. Izvajalcem javne službe za razgradnjo motornih vozil je od leta 2007 ostalo le okoli 10.000 vozil, vsaj še enkrat toliko pa naj bi jih lastniki prodali v balkanske države.

Ostane le nerazpoznavna gmota

Med izrabljena vozila spadajo tista, ki so namenjena prevozu potnikov z največ osmimi sedeži ali prevozu blaga z največjo maso do 3,5 tone. Vozila se ne uporabljajo več v prometu, ker so dotrajana in neprimerna za varno vožnjo ali poškodovana do te mere, da popravilo in vožnja nista mogoča, na primer v prometni nesreči. Razlog je tudi odločitev zadnjega lastnika, da je vozilo zanj odpadek. Izrabljeno motorno vozilo mora imeti vsaj pogonske sklope, karoserijo, podvozje, kolesa ter katalizator in krmilno elektroniko, če ju je vozilo vsebovalo. Od 1. decembra 2005 je storitev razgradnje izrabljenih avtomobilov za zadnje lastnike vozil brezplačna, saj se sredstva v ta namen zbirajo z ekološko takso.

Ob sprejemu v razgradnjo vsak avtomobil dobi svojo identifikacijsko številko, ki ga spremlja vse do konca procesa razgradnje. Na začetku razgradnje iz vseh avtomobilov najprej odstranijo maziva, tekočine, akumulatorje in druge nevarne dele, ki bi lahko povzročali težave med naslednjimi operacijami. Razgradnja se po načrtu nadaljuje z odstranjevanjem koles, odbijačev, sedežev, plastičnih in kovinskih delov v notranjosti. Ko so odstranjeni vsi notranji deli, odsluženi štirikolesnik zgrabijo posebne klešče in ga obrnejo na streho, nato sledi odstranjevanje delov podvozja in motorja. Ko od avtomobila ostane samo še karoserija, ga dvignejo v stiskalnico, kjer se začne njegova zadnja pot. Vsi postopki so skrbno nadzorovani in evidentirani.