V ponedeljek bodo predstavniki vlade poslanke in poslance uvodoma seznanili s proračunskim memorandumom ter predlogi proračunov za leti 2013 in 2014, nato se bo seja nadaljevala s poslanskimi vprašanji. Ponovno odločanje o državnem holdingu in slabi banki je predvideno za torek, prvo branje novele zakona o visokem šolstvu pa za sredo.

Nekaj več časa so vodje poslanskih skupin na današnji seji kolegija namenili razpravi o tem, ali obravnavo zakonov s področja notranjih zadev, ki so bili sprva predvideni za sredo, prestaviti na četrtek, točke dnevnega reda, ki so bile predvidene za četrtek, pa na sredo. Predsednik DZ Gregor Virant je pojasnil, da je celotna ekipa vodstva ministrstva za notranje zadeve v sredo odstotna zaradi najrazličnejših mednarodnih obveznosti.

Vodja poslanske skupine PS Jani Möderndorfer je ugovarjal, da ni primerno, da se DZ prilagaja vladi. Vodja poslanske skupine SD Janko Veber pa je opozoril, da ne bi bilo ustrezno, če v državi ne bi bilo nobenega predstavnika vodstva ministrstva za notranje zadeve, saj se lahko vedno zgodi tudi kaj nepredvidenega.

Jože Tanko je poudaril, da je prav, da imajo poslanke in poslanci ob razpravi o zakonih s področja notranjih zadev tudi pristojne sogovornike. Virant pa je pojasnil, da je dnevni red seje DZ njegova pristojnost in bi lahko člane kolegija s spremembo zgolj seznanil, kljub temu pa je želel opraviti tudi razpravo na kolegiju. Tako bodo poslanci zakone s področja notranjih zadev obravnavali v četrtek.

Večina na kolegiju je izglasovala tudi predlog vlade, naj DZ predlog novele zakona o davku na bilančno vsoto bank, novelo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, spremembo zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in dopolnitve zakona o upravnem sporu obravnava po skrajšanem postopku.

Govorili tudi o drugih temah

Člani kolegija so spregovorili še o nekaterih drugih temah, vezanih na delo DZ. Möderndorfer je tako med drugim predlagal nekatere spremembe pravilnika o mednarodni dejavnosti ter opozoril na poslansko vprašanje glede kadrovanja, ki ga je že pred časom posredoval vladi, a v roku po njegovih besedah ni prejel odgovora. Generalni sekretar vlade Božo Predalič mu je zagotovil, da bo preveril, kako je z odgovorom na to poslansko vprašanje.

Vodja poslanske skupine SD Veber je opozoril, da komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ne more opravljati svojega dela, saj je udeležba na sejah nezadostna. Poslanske skupine je zato pozval, naj zagotovijo udeležbo svojih predstavnikov na sejah komisije.

Tanko pa je med drugim opozoril na znatne stroške z upravljanjem stanovanj v lasti DZ. Dotaknil pa se je tudi po njegovi oceni spornih dopisovanj po elektronski pošti med uslužbenci DZ ter med uslužbenci in zunanjimi prejemniki, in sicer med delovnim časom. Generalna sekretarka DZ Mojca Prelesnik je pojasnila, da zasebnega dopisovanja med uslužbenci ne omejujejo, drugače pa je, če gre za žaljivo vsebino. Zato je Tanka tudi pozvala, naj ji posreduje vsebino teh dopisovanj.