Krašovec je v pismu, naslovljenem na slovenske škofe in nekatere druge osebe znotraj Cerkve, zadevo razložil zelo jasno in podrobno. Pismo je podkrepil s številnimi podatki in dokumenti, ki njegove besede potrjujejo. Razkril in opisal je dogajanje od leta 2000, ko je prišel za pomožnega škofa v mariborsko nadškofijo Anton Stres do leta 2006, ko je Stres odšel za škofa v Celje. Gre za ključna leta, v katerih so sprejemali ključne odločitve, ki so vodile v finančni polom.

Po nekaterih predvidevanjih iz leta 2006 je mariborska nadškofija do leta 2012 pričakovala kar 265 milijonov evrov neto prejemkov. Kot vemo, danes dobičkov ni, nadškofija pa je v globoki finančni luknji.

Podrobnejši članek o tem: Nekdanji ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec noče biti več grešni kozel

Preberite še: Ključno odločitev, ki je vodila v polom mariborske nadškofije, je sprejel škof Stres