Na prihodkovni strani proračuna predvidevajo 22,5 milijona evrov, tako da bo potrebno dodatno zadolževanje, in sicer se bodo za potrebe gradnje šole zadolžili za 3 milijone evrov. Ta bo stala 12,3 milijona evrov, občina pa je prejšnji mesec podpisala tudi pogodbo o financiranju z ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v višini 1,9 milijona evrov. Rokavec je dodal, da so iz državnega proračuna v skladu z zakonom o financiranju občin za gradnjo šole prejeli še dodatnih 419.000 evrov. Gradnja šole sicer po poletnem premoru zaradi arheoloških izkopavanj poteka brez novih zapletov, tako da ima Trgograd do konca leta še dovolj časa, da izpolni letošnji načrt del, je pojasnila Lijana Lovše, podžupanja, zadolžena za družbene zadeve.

Dodatnih 5 milijonov evrov bo morala občina v prihodnjem letu najti tudi za ureditev infrastrukture, ki jo bo zahtevala gradnja čistilne naprave, torej za preplastitev asfalta in ureditev pločnikov, hkrati s tem pa nameravajo položiti tudi vode za javno razsvetljavo, telekomunikacije in plinifikacijo. Podžupan Sandi Gombač je napovedal, da bo čistilna naprava skupaj z vso potrebno infrastrukturo zgrajena že prihodnje leto. Spomnimo, da bo naložba v čistilno napravo za občini Litija in Šmartno pri Litiji stala 16 milijonov evrov, pri čemer bo 10,6 milijona evrov prispeval evropski kohezijski sklad, 1,6 milijona evrov pa bo primaknila država.

V skladu z načrti se odvija tudi tretji večmilijonski projekt, gradnja socialno-varstvenega centra (SVC), trenutno ocenjena na 12,5 milijona evrov, zatrjujejo na občini. Družba SVC Litija, ki jo je za potrebe gradnje pred leti ustanovila Občina Litija, se je v ta namen zadolžila za 9,8 milijona evrov, po besedah Rokavca pa se trenutno z nekaj vlagatelji dogovarjajo še za kritje dodatnih stroškov, ki jih je prinesel tudi nepredviden nakup zemljišča ob gradbišču, za katero je družba odštela 800.000 evrov. Kot je povedala Tatjana Kržišnik, direktorica občinske uprave in družbe SVC Litija, bo objekt, v katerem bodo hkrati poleg SVC še oskrbovana stanovanja, dom starejših občanov Tisje, varstveno-delovni center, Glasbena šola Litija-Šmartno in trije oddelki vrtca, končan predvidoma marca prihodnje leto. Stroškov obratovanja sicer še niso preračunali, cena najema prostorov pa bo najverjetneje znašala 11 evrov na kvadratni meter, a tudi še ni dokončna, je pojasnila Kržišnikova, ki se ji mandat v družbi SVC izteče februarja in ga ne namerava podaljšati.