Izračuni so najbolj razhudili krajane Zvirč, ki so po nekajurni vroči razpravi napovedali, da prispevka ne bodo plačali, pa čeprav je obvezen, zakonsko določen in izterljiv. So pa ustanovili posebno komisijo, ki se bo še naprej pogajala z občino in iskala rešitev za nižji prispevek, v nasprotnem primeru pa bodo računsko sodišče zaprosili za revizijo poslovanja občine s poudarkom na gradnji kanalizacijskega omrežja.

Sajovic: Občina prispevka ne more znižati

"Razočarana in žalostna sem, da moram kot starejša upokojenka, ki je celo življenje garala in ki ima zdaj borno pokojnino, za to, ker se moramo priklopiti na kanalizacijo, plačati štiri tisoč evrov. Srce me boli in žalostna sem, da sem morala dočakati kaj takega," je dejala Marija Selko. Številni krajani so opozarjali, da so bili prvotni izračuni nekajkrat nižji, da se je kanalizacijsko omrežje gradilo dolgo, brez nadzora in s številnimi napakami ter za prevelik denar. Da jim ni jasno, zakaj morajo oni plačevati gradnjo in polniti občinski proračun, če pa se je gradilo iz evropskega denarja. Najbolj pa jih boli to, da v drugih občinah plačujejo bistveno manjši prispevek.

Župan Sajovic je zatrjeval, da je komunalni prispevek zakonsko natančno določen in da občina nima nobenih možnosti znižanja. Da so se odločili za enotni prispevek za celo občino, ker se jim to zdi najbolj pošteno. Pa še, da imajo drugje nižje prispevke (recimo v Naklem), ker so delali kanalizacijski sistem sami in ne z evropskim denarjem. Sajovic krajanov ni prepričal in napovedali so državljansko nepokorščino z neplačevanjem prispevka.

Pobiranje komunalnega prispevka v resnici določata državna pravilnik in uredba iz leta 2007. Občine morajo v odlokih določiti obračunsko območje za pobiranje prispevka (v Tržiču kar cela občina) in za primer kanalizacije, recimo, izračunati vrednost omrežja ter del, ki ga je plačala občina. Prav ta delež je ključen in glede na ta delež se glede na površino hiše in parcele izračuna posamezni komunalni prispevek. V Tržiču so na podlagi vrednosti gradnje kanalizacije in ocene vrednosti že obstoječe kanalizacije določili, da je vse skupaj vredno 30 milijonov. V zakonu piše, da občina sama določi delež občinskih stroškov, ki so potem osnova za izračun prispevka. V Tržiču so izračunali, da je občina sama za vso kanalizacijo dala 54 odstotkov oziroma 16,2 milijona evrov. To pa je zdaj tista osnova, ki "tepe" krajane Zvirč z visokimi izračuni prispevka.

Mnoge občine z olajšavami

Pa bi bilo lahko tudi drugače? "Zakonski okvir za izračun prispevka je zelo jasno določen, občina pa ima tudi nekaj možnosti znotraj tega zakona in lahko izvaja tudi svojo politiko glede komunalnega prispevka. V praksi pa je teh razlik še več," je povedal Blaž Malenšek, strokovnjak na področju izračunov komunalnega prispevka, ki je sodeloval tudi pri programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v Tržiču. Komunalni prispevek je torej odvisen od ocene oziroma izračuna občine, koliko je kanalizacija vredna, in od ocene ali izračuna, kolikšen je delež občine. Prav tako občina lahko sama določi faktor dejavnosti stavbe, ki tudi vpliva na višino prispevka. Obstajajo pa še druge možnosti, recimo olajšave.

Strogi zakonski izračun pokaže, da imajo v Kranju, recimo, res višji komunalni prispevek kot v Tržiču. A drži tudi to, da občani, ko se priklopijo na novo zgrajeno komunalno omrežje, plačajo bistveno manj in naj bi tako tudi ostalo. V kranjskem odloku, ki je že v celoti usklajen z zakonodajo iz leta 2007, namreč piše, da so vsi občani, ki imajo že hiše in se na novo priklopijo le na novo kanalizacijo, 60-odstotno olajšavo. "Za primer vam povem obračun za komunalni prispevek za hišo v Stražišču, kjer smo jih na novo priklopili še na kanalizacijo. Izračunan prispevek za 166 kvadratnih metrov veliko hišo je bil 3260 evrov. Zavezanec pa mora v šestih obrokih plačati le 1300 evrov," je pojasnil vodja oddelka za okolje in prostor na kranjski občini Boštjan Gradišar. V Kranju načrtujejo veliko naložbo v gradnjo kanalizacijskega omrežja in podžupan Bojan Homan, ki vodi to naložbo, je za Dnevnik še enkrat zatrdil, da bodo te cene, ki jih zaračunavajo že zdaj, veljale tudi vnaprej.

Glede komunalnega prispevka imajo občine torej dve možnosti. Ali zaračunajo zakonsko določen najvišji znesek (brez popustov, z visoko oceno vrednosti omrežja in visoko oceno lastnega, občinskega stroška, ki ga naprtijo občanom), z njim polnijo blagajno in omogočajo nadaljnjo gradnjo omrežja ali pa so občanom sicer bolj prijazne, zaračunavajo manj prispevka, a s tem tudi dobijo manj denarja v občinski proračun. Komunalni prispevek je sicer eden redkih izvirnih in zgolj občini lastnih prihodkov.