V sporočilu za javnost je Pirc Musarjeva poudarila, da je pri reprodukciji dokumentacije podjetje, ki jo izvaja, dolžno ustrezno zavarovati tako originalno dokumentacijo in ustvarjene (foto)kopije te dokumentacije, kakor tudi vse odpadne (foto)kopije, ki pri tem nastanejo in ki vsebujejo osebne podatke.

V zvezi z varovanjem osebnih podatkov je Informacijska pooblaščenka namreč v zadnjem času odkrila več nepravilnosti prav v zvezi z zavarovanjem osebnih podatkov na takih odpadnih (foto)kopijah, saj fotokopirnice niso poskrbele za njihovo ustrezno uničenje, čeprav bi bile to, v skladu z določbami dolžne storiti.

V sporočilu navaja, da se zaradi tega srečujemo s primeri, ko se take (foto)kopije odlagajo v vsem dostopne smetnjake kot navadni papirnati odpadki, kar ima za posledico, da se lahko z osebnimi podatki, ki jih vsebujejo, seznanjajo vsi, ki na njih namenoma ali po naključju naletijo v teh smetnjakih.

"Poleg tega smo naleteli tudi na primere, ko so fotokopirnice take odpadne (foto)kopije z osebnimi podatki posredovali vrtcem in šolam, kot papir, namenjen otrokom za risanje, igro, itd., zaradi česar je prišlo do nezakonitega razkrivanja osebnih podatkov." Zato Informacijska pooblaščenka opozarja fotokopirnice, tiskarne in druge subjekte, ki se ukvarjajo z reprodukcijo dokumentacije, ki lahko vsebuje tudi osebne podatke, da poskrbijo za ustrezno uničenje tistega dela nastalih odpadnih dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke. Tako naj preprečijo nepooblaščeno seznanjanje s temi podatki ter tudi morebitne zlorabe tako pridobljenih osebnih podatkov, do katerih bi zaradi takega neustreznega zavarovanja lahko prišlo.