Jazbinšek je ta teden vložil kazensko ovadbo zoper Jankovića in ljubljanskega podžupana Janeza Koželja zaradi suma pomanjkljive investicijske dokumentacije. Predstavnike Mestne občine Ljubljana (MOL) in podjetja Grep, ki je gradilo športne objekte v Stožicah, sumi tudi kršitev v postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva pri projektu in "zavestne nasedle investicije". Med drugim jim očita še protipravnost zemljiškega katastra in katastra stavb ter protipravnosti poizkusov za vpis v zemljiško knjigo, po njegovem prepričanju pa so zlorabili tudi upravna dovoljenja.

Zoper zastopnike MOL, Grepa in različne banke je vložil tudi kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe zavarovanj bančnih terjatev. Zaradi suma opustitve dolžnega nadzora pa je poleg Jankovića ovadil tudi nekdanja ministra Franca Križaniča in Igorja Lukšiča.

Kot je Jazbinšek zapisal v sporočilu za javnost, je povod za kazenske ovadbe sklep mestnega sveta z julijske seje, da se s strani opozicije predlagana točka o zaščiti javnega interesa pri omenjenem projektu konča brez razprave. Jazbinšek kot povod navaja tudi neodzivnost nadzornega odbora MOL, neodzivnost računskega sodišča in pregled akta o javno-zasebnem partnerstvu pri projektu, ki ga je opravilo ministrstvo za finance, kjer je projekt "postavljen pod vprašaj".

Ministrstvu za finance in ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Jazbinšek daje pobudo za nadzor akta o javno-zasebnem partnerstvu pri projektu, ministrstvu za infrastrukturo in prostor pa med drugim za nadzor nad upravno enoto Ljubljana zaradi upravnih dovoljenj "nepripravljeni investiciji" in vnosa podatkov v nepremičninske registre. Jazbinšek poziva tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, naj opravi nadzor nad delovanjem Grepa, tudi z vidika stečajev podizvajalcev in izključnega prevzema zavarovanj bančnih terjatev nase.

"Ker se razprava o spremembi koncepta javno-zasebnega partnerstva v nasedli investiciji v Stožicah blokira, je motiv to razpravo odpreti, da bo možno na novi osnovi uresničiti izvorne funkcije 'spremljajočega objekta'," navaja Jazbinšek. Kot pojasnjuje, gre za uresničenje olimpijskega športnega središča Stožice s potrebnimi objekti.