Po uvodnem pozdravu direktorja GZDBK, Tomaža Kordiša in predsednice Sekcije za ravnanje s človeškimi viri, Marte Strmec, je prisotnim o kariernem potencialu starejših zaposlenih in prenosu njihovega znanja na mlajše sodelavce, predavala Tatjana Dragovič.

O konfliktu ali sinergiji med generacijami je spregovorila Irena Kuntarič Hribar iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Sledila je predstavitev pozornosti slovenskih medijev na temo zdravje zaposlenih, kar je prisotnim izpostavil Primož Zupan.

Po strokovnem delu je sledila, tokrat že peta, podelitev priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, ki ga je letos prejela Marija Jurekič, saj je desetletja s svojimi številnimi prizadevanji pomembno vplivala na zavedanje in razvoj na področju ravnanja s človeškimi viri v naši regiji.

"Starost prebivalstva se v razvitih državah, kamor sodi tudi Slovenija, viša. Struktura zaposlenih je temu smiselno vse starejša. Nenehno pozabljamo na dejstvo, da sta življenjski standard kakor tudi delovna kondicija zaposlenih praviloma vse višja. Trend podaljševanja delovne dobe je zaslediti v vseh razvitih državah. Zato je prav, da delovno okolje in miselnost krepimo na način, ki je tem dejstvom primerno," je povedala Nina Šab iz Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Rdeča nit dneva je bila zato namenjena razmisleku o starejših zaposlenih, o njihovi nadaljnji delovni karieri, o prenosu njihovega dragocenega znanja na mlajše kolege, o medgeneracijski sinergiji, o zdravju zaposlenih in o projektu POZA.