Reprezentanca skriva vse…

Stranka SDS je za eno samo poslovno darilo zapravila najprej 3000 evrov davkoplačevalskega denarja, nato za različna darila še 3000 evrov. Svetniška skupina je za piknik s svojimi simpatizerji (tako piše na naročilnici) porabila okoli 1700 evrov za meso in pijačo, tudi alkoholno. Ne gre prezreti niti pogodbe za klet stanovanjske hiše na Babnem Vrtu 4. Tam je doma predsednik Stranke za napredek krajevnih skupnosti Jože Lombar in tam je tudi sedež stranke. Svojo klet je svetniški skupini oddal za 630 evrov občinskega denarja.

Čeprav so zakuske in pogostitve organizirale tudi druge svetniške skupine, je bil pri njih strošek manjši od 1000 evrov, stranki LDS in Mladi za Kranj s po enim svetnikom pa nista za to namenili niti centa. Kako pomembna je za kranjske svetniške skupine reprezentanca, razkriva podatek, da so za to porabile kar 30.000 od skupno porabljenih 76.000 evrov. Največ sredstev za reprezentanco je v tem času porabila svetniška skupina SDS, in sicer kar 9000 evrov, sledi ji štiričlanska svetniška skupina Stranke za napredek krajevnih skupnosti s skoraj 6000 evri. Za poslovna darila, zakuske, pogostitve z obilno jedačo in pijačo so torej porabile glavnino občinskega denarja, ki ga svetniškim skupinam odmerja poseben pravilnik.

Pravilnik je skrpucalo

Revizija, ki jo je naročil župan Mohor Bogataj, je razkrila, da je ta pravilnik pravno skrpucalo. Revizorka Mira Starc je pripravila dokument o zapravljivosti kranjskih politikov. V času, ko je v Kranju zmanjkalo denarja za otroško varstvo in 250 otrok niso sprejeli v vrtec, so drage pojedine, kupovanje daril, velikanski telefonski stroški in najemnine za zasebno klet predsednika stranke na račun davkoplačevalcev toliko bolj odmevni. Z revizijo bodo seznanili občinski nadzorni odbor, mestni svet pa bo moral v prihodnje sprejeti ustrezne ukrepe za omejevanje telefonskih stroškov, skupno naročanje računalnikov, ki je zdaj prepuščeno vsaki svetniški skupini, in jasnejšo opredelitev dovoljenih stroškov za reprezentanco in promocijo. Revizija je opozorila tudi na možno prikrito financiranje političnih strank skozi najemne pogodbe. V primeru hiše na Babnem Vrtu 4 je zaradi protikorupcijske zakonodaje in vpletenosti svetnika pogodbo že prekinila občina sama. Revizijsko poročilo ugotavlja, da je sedanji pravilnik v zvezi s svetniškimi skupinami neprimeren, za financiranje strank pa Mestna občina Kranj ni imela niti sklenjenih pogodb.

Ob začetku mandata Mohorja Bogataja je bila javnost seznanjena tudi z nesorazmernim skokom nakupov alkoholnih pijač. V manj kot treh mesecih so namreč iz županovega kabineta naročili 10 steklenic viskija in naročilo tudi potrdili. Šlo naj bi za ustvarjanje zalog, viski pa potrebujejo za aperitive za občinske prireditve. Postavka v proračunu? Reprezentanca.