Za prenovo skoraj 14 milijonov

Priprave na prenovo so stekle že sredi leta 2008. Pod projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano oktobra lani, in projekt za izvedbo se podpisuje biro API arhitekti, začetek del pa je predviden konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport morajo namreč še objaviti javni razpis za izvajalca gradbeno-obrtniških del, kar naj bi se zgodilo v prihodnjih tednih. Prenova naj bi se končala sredi leta 2015.

V Narodni galeriji ocenjujejo, da bo strošek prenove znašal približno 13,8 milijona evrov. Projekt se v 15 odstotkih financira iz državnega proračuna in v 85 odstotkih iz namenskih nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Iz galerije so sporočili, da bodo s prenovo rešili vprašanje razstavnih prostorov za postavitev stalnih in specialnih zbirk ter depojev, ob tem pa zagotovili tudi primerne prostore in delovne pogoje za restavratorje in konservatorje ter za izobraževanje. Prenova bo prispevala k ustreznejši potresni varnosti, protipožarni zaščiti in varovanju umetnin in objekta, saj je ta vključen v register nepremične kulturne dediščine.

Razstavna površina stalne zbirke bo večja za tretjino

Prenova obsega "rekonstrukcijo objekta s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo". Z njo bodo izkoriščene razpoložljive prostorske zmogljivosti hiše za potrebe galerije. Športno društvo Narodni dom, ki je najemalo prostore v zahodnem krilu, se je že preselilo v nove prostore. V sklopu prenove bodo poglobili kletni nivo v telovadnici na nivo kleti v stari stavbi, s čimer bodo med drugim pridobili dva velika depoja. Pod dosedanjo vhodno avlo v stari stavbi bodo dodali nov večnamenski prostor.

V pritličju bodo v sedanji telovadnici uredili razstavno dvorano, ob Prežihovi ulici so predvideni prostori za restavratorje, obstoječi razstavni in drugi servisni prostori na vzhodni oziroma južni strani pa bodo ostali. V prvem nadstropju bodo s povezovanjem prostorov na vzhodni strani stavbe omogočili krožno galerijsko pot, v drugem nadstropju pa je nad osrednjim stopniščem oziroma nad steklenim stropom na novi jekleni konstrukciji predvidena nova površina za postavitev razstav in druge namene. Dela, s katerimi se bo končala tretja faza prenove Narodnega doma, bo javnosti prihodnjo soboto predstavila še direktorica Narodne galerije Barbara Jaki.