Zver je dejal, da podpira tudi reformo trga dela, zlasti uvedbo enotne pogodbe za nedoločen čas, pokojninsko reformo, sanacijo bančnega sistema z uvedbo agencije, na katero bi prenesli slabe terjatve, ter uvedbo osrednjega državnega holdinga, ki bo na pregleden in transparenten način gospodaril z državnimi deleži v podsistemih, kjer ima država svojo lastnino.

Udeležence konvencije, na kateri se je zbralo okrog 300 podpornikov, je Zver pozval, da gredo čez glavne mostove za premagovanje krize, ki jo živimo v Sloveniji, pa tudi v EU. Meni, da je treba za izhod iz krize sprejeti ključne ukrepe, ki jih je predlagala vlada, in ki so bili podprti od vseh mednarodnih institucij in organizacij. Po njegovi oceni je treba dolgoročno stabilizirati tudi slovenski politični sistem z dograditvijo volilnega sistema.

Kot je dejal Zver, je njegov predlog o dograditvi političnega sistema inovacija v tokratni predsedniški kampanji, zato upa, da jo bodo mediji ustrezno obravnavali.

Volilni program temelji na uravnoteženem regionalnem razvoju

Poudaril je, da njegov volilni program temelji na uravnoteženem regionalnem razvoju, kot morebitni predsednik pa bi podpiral tiste projekte, ki bodo šli v smeri decentralizacije in postopne uvedbe druge ravni lokalne samouprave. Po Zverovi oceni se mora Slovenija razvijati policentrično, zato morajo občine razpolagati z lastnimi razvojnimi viri.

Tistim, ki tega ne zmorejo, lahko po Zverovih besedah pomaga skupnost, saj je edino na takšen način možno preseči velike razlike med Ljubljano, ki dosega 132 odstotkov evropskega razvoja, in Prekmurjem, ki je 30 odstotkov pod evropskim povprečjem.

Zvera sta na nocojšnji konvenciji podprla minister za notranje zadeve Vinko Gorenak ter državni sekretar ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu Matjaž Longar.