Nad Lovšetom naj bi zaradi prelivanja sredstev med družbami v poslovnem sistemu Diners visel damoklejev meč italijanske centralne banke, smo danes poročali v tiskani izdaji Dnevnika. Centralna banka iz Rima naj bi od vodilnih v njegovi italijanski družbi zahtevala, naj zmanjšajo izpostavljenost do pravnih oseb, ki jih tako ali drugače obvladuje Lovše.

"Regulatorji trga opravljajo svojo funkcijo"

Redna regularna komunikacija poslovnega subjekta z regulatorji trga je normalna in odgovorna poslovna praksa, ki se je poslužujejo tudi v Diners Club Italia. "Regulatorji trga opravljajo svojo funkcijo, njihova mnenja in priporočila spoštujemo ter z njimi tudi korektno sodelujemo," je v sporočilu za javnost zapisal Lovše.

Podjetje Findale ni nikoli pridobilo nobenega posojila od Diners Cluba Italia, ob nakupu Diners Club Italia pa je prevzelo tudi obveznost v višini 6,3 milijona evrov iz naslova davčne konsolidacije Citibank. V prejšnjem letu je iz tega naslova odplačal en milijon evrov teh obveznosti.

Diners Club posojilo vrnil pravočasno

Preostanka v višini 5,3 milijona evrov Findale ni odplačal, ker je v vmesnem obdobju večkrat dokapitaliziral družbo. Dokapitalizacije so bile izvedene v skupni višini osem milijonov evrov v denarnih sredstvih. "Korekten zaključek je torej, da podjetje Findale ni ničesar prejelo iz Diners Cluba Italia, zato tudi ni mogoče, da bi z denarjem Diners Club Italia vplačali dokapitalizacijo," dodaja Lovše v sporočilu.

Diners Club Italia je bil tako kot vse italijanske finančne institucije deležen olajšav na podlagi zakona, ki ga je oktobra lani potrdila italijanska vlada. Iz tega naslova je družba pridobila dodatnih 10,4 milijona evrov. Centralna banka je zahtevala, da se spričo preseganja kapitalske ustreznosti v tem primeru odpiše obveznost družbe Findale iz naslova davčne konsolidacije prejšnjega lastnika ter, da se vrne obveznost Diners Cluba Slovenija iz naslova kratkoročnega posojila. Dejstvo je, da se likvidnost družb uravnava na nivoju skupine. Diners Club Slovenija je to posojilo pravočasno vrnilo, še piše v sporočilu.

Sredstva so bila namensko uporabljena za nakup strojne in programske opreme

Centralna banka je tudi zahtevala spremembo klasifikacije dolgoročnega posojila hčerinski družbi Dinit. Družba Dinit je v Izoli postavila kartično infrastrukturo. Storitve podjetja uporabljajo tudi podjetja, ki niso del te skupine in sicer širom po Evropi. To, da je bila naložba v Dinit dobra, po mnenju Lovšeta dokazuje tudi cenitev revizijske hiše, ki je Dinit ocenila med 12,4 in 14,2 milijona evrov.

Sredstva posojena Dinitu, poleg seveda kapitalskih vložkov v Dinit, so bila namensko uporabljena za nakup strojne in programske opreme, ki je v uporabi. Nobeno podjetje iz skupine ni s strani Dinita prejelo nikakršnih sredstev, še pojasnjuje Lovše.