Kot je pojasnil Virant, so letos do 15. oktobra za službena potovanja v tujino porabili 147.989 evrov, v letu 2010, ki je bilo primerljivo, pa je ta znesek znašal 403.000 evrov.

Spomnil je, da smo v obdobju, ko je treba zategovati pas v javnem sektorju, kjer se je v zadnjem času trošilo preveč in se preveč zadolževalo. Omejitev porabe za mednarodno dejavnost, zlasti pa za službena potovanja, pa gre predvsem v smeri, da bi bila ta smiselna, racionalna in učinkovita, je dejal.

Janja Klasinc (PS) se je večinoma strinjala z Virantom, menila pa je, da so se morda nekaterih zadev lotili prehitro. Navezala se je na nedavni časopisni prispevek profesorja Zlatka Šabičav zvezi s t.i. poslanskim turizmom, pri čemer se je strinjala s pogoji za udeležbo poslancev pri mednarodnih dejavnostih, moti pa jo sam izraz.

Za Viranta tistim, ki opravljajo službena potovanja v tujino po kriterijih, ki jih je postavil profesor Šabič, ni potrebno biti prizadet zaradi izraza poslanski turizem. Ob tem je spomnil, da gre za metaforo za stroškovno neučinkovite službene poti, ki so se v preteklosti dogajale.

"Če je glavno sporočilo današnjega srečanja, da stroške zreduciramo, znotraj tega pa odbor za zunanjo politiko določa po svoji presoji prioritete, mislim, da je to zelo pomembno sporočilo," je dejal. Menil pa je, da bo treba nekaj narediti glede stroškov članarin v mednarodnih organizacijah.

Tudi Danijel Krivec (SDS) se je strinjal z Virantom, predlagal pa je, da bi poslovnik v delu, ko gre za obiske v državah, ki mejijo na Slovenijo, spremenili. Njegovo pobudo je podprla Sonja Ramšak (SDS), ki pa se je tudi vprašala, kaj lahko pomeni omejevanje potovanj. Racionalizacija je včasih lahko primerna, včasih pa tudi ni, je dejala.

Jožef Jerovšek (SDS) pa se ni strinjal s tem, da bi se DZ preveč drastično odpovedal tudi mednarodni dejavnosti. S tem po njegovih besedah dajemo vtis, v kakšni kondiciji smo.

Franc Pukšič (SLS) se je dotaknil polemike v zvezi načrtovanim potovanjem delegacije komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu v Južno Ameriko. Izpostavil je neurejenost pravilnika in se vprašal, kaj lahko komisija po ustavi in poslovniku sploh še dela.

Generalni sekretarki DZ Mojci Prelesnik je očital diskreditacijo, medtem ko je Prelesnikova znova spomnila, da odpovedi potovanja v ekonomskem razredu ni bilo.