Računsko sodišče je v začetku poletja po reviziji prenosa brezplačnikov med letoma 2007 in 2010 ugotovilo neučinkovitost. Ocenili so, da višina popustov za prenos, določenih v internem aktu, ne izhaja iz izračunov, s katerimi bi bili popusti utemeljeni glede na stroške storitve, poslovodstvo pošte pa pri odobravanju popustov niti ni imelo omejitev.

Pošta Slovenije pri izvajanju prenosa brezplačnikov ni ugotavljala višine stroškov te storitve, pri določitvi cene oziroma višine popusta pa ni v vseh primerih zagotovila, da bi s prihodki od teh storitev pokrila njihove stroške, so julija zapisali na sodišču.

Sodišče je Pošti Slovenije zato naložilo, naj pripravi načrt aktivnosti za izvedbo podlag oziroma izračunov za višino popustov, določenih v internih aktih, s katerimi bo utemeljila njihovo višino. Prav tako Pošta Slovenije tudi ni pravočasno zavarovala svojih terjatev in neplačanih računov ni izterjala, so dodali na sodišču.

Na Pošti Slovenije so v odzivnem poročilu navedla, da v sodelovanju s svetovalnim podjetjem Nera iz Rima prenavljajo sedanji obračunski model po metodologiji ABC. Z novim obračunskim modelom bo Pošta Slovenije pridobila podatke, ki so potrebni za pripravo podlage za izračun višine popustov, dodajajo na računskem sodišču.

Rok za implementacijo obračunskega modela je 31. december letos. Pošta Slovenije po informacijah računskega sodišča tako načrtuje, da bodo izračuni popustov pripravljeni konca marca prihodnje leto.

Računsko sodišče je to odzivno poročilo ocenilo za verodostojno, hkrati pa na sodišču menijo, da so pridobili zadostne in ustrezne podlage ter dokaze, da lahko podajo oceno o zadovoljivosti izkazanega ukrepa.