Še vedno dobivajo sicer manjša naročila v gradbeništvu, pripravljajo se na zimsko cestno službo v desetih občinah in upajo, da bodo naložbe v čistilno napravo v Novi Gorici, center za ravnanje z odpadki v Stari Gori in posodobitev Keltike stekle čim prej. Uspešna kandidatura na teh projektih bi jim omogočila lažje preživetje. Je pa Mugerli kritičen do države, saj v letošnjem letu na Goriškem ni bilo skoraj nobenega razpisa za dela. Po njegovih podatkih je Direkcija RS za ceste razpisala zgolj za četrt milijona evrov javnih naročil, Družba za avtoceste za 100.000 evrov, drugi državni vlagatelji še manj ali nič.

V Cestno podjetje Nova Gorica je po stečaju Primorja prišlo 70 delavcev, nekaj jih je delo pri njih tudi že zaključilo, saj so bili zaposleni za določen čas. Trenutno imajo 320 zaposlenih ali približno 100 več kot lani ob enakem času. Če jim bo uspelo še naprej zagotavljati delo v trenutnem obsegu, Mugerli pravi, da za okrog 300 zaposlenih ni bojazni. S tem tudi ostro zanika govorice, da naj bi v Cestnem podjetju odpuščali in se usmerili zgolj v dejavnost vzdrževanja cest, gradbeno pa opustili. Pojasnjuje, da stečaj Primorja njihove dejavnosti ni ogrozil. Konec lanskega leta so imeli do skupine Primorje za 2,5 milijona evrov terjatev in za 1,1 milijona evrov obveznosti, sedaj naj bi bile po besedah direktorja njihove medsebojne terjatve in obveznosti minimalne.

Cestno podjetje je sicer lani ustvarilo dobrih 25 milijonov evrov prihodkov, leto pa so končali z minimalnim dobičkom. Družba najpomembnejše posle sklepa s severnoprimorskimi občinami in Direkcijo RS za ceste. Zanjo so lani opravili za 12 milijonov evrov del, letos so jim z direkcije že plačali za 8,8 milijona evrov poslov. Največ za izvajanje gospodarske javne službe, med gradbenimi posli pa jim je letos največ prineslo popravilo plazu Znosence na cesti med Ajdovščino in Colom. Na Direkciji RS za ceste evidence o razpisanih javnih naročilih po regijah ne vodijo, zato tudi nimamo podatka, kako so dela razporejena po Sloveniji in kje so si letos cestna podjetja najbolj mela roke. So pa letos na direkciji objavili le štiri javne razpise za dela v vrednosti več kot enega milijona evrov. Dva za dela na Gorenjskem, enega v notranjsko-kraški regiji in enega na severnem Primorskem. Ker je obstoj Cestnega podjetja Nova Gorica v veliki meri odvisen tudi od javnih naročil, smo na direkciji preverili tudi načrte za naslednje leto, a nam o njih še niso mogli odgovoriti. "To je odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev, ki bodo namenjena Direkciji RS za ceste v državnem proračunu," odgovarjajo.