Občina je sicer za pet milijonov evrov odkupila in obnovila eno od starih železarskih hal na območju Stare Save ter jo namenila novi jeseniški tržnici. Za naložbo so prejeli tudi 3,2 milijona evropskega denarja. Po prvih napovedih bi morali tržnico odpreti že marca lani, a se je zapletalo z gradnjo in izbiro koncesionarja. Na zadnji letošnji razpis se je prijavil zgolj en ponudnik, tega pa je občina zdaj tudi izbrala in z njim podpisala pogodbo. Koncesijo je občina podelila za pet let, po preteku tega časa pa je možno podaljšanje, in sicer za največ 20 let. Podjetje A-kont bo moralo občini vsako leto plačati 28.000 evrov koncesnine. V zameno bo lahko tržilo in upravljalo kar 1500 kvadratnih metrov površin. Tako bo nova jeseniška tržnica, ki bo zamenjala sedanjo nasproti železniške postaje, največja na Gorenjskem.

Na občini Jesenice so povedali, da je izbrani koncesionar že začel zbirati potencialne prodajalce na tržnici, pripravil pa je tudi tržni red in cenik storitev, ki ju mora na seji prihodnji teden potrditi še občinski svet.

Tržnica Jesenice je del Stare Save, nekdaj zelo vitalnega dela mesta, za katerega si na Jesenicah želijo, da bi v prihodnosti postalo osrednji družabni in prireditveni prostor mesta. Del tega bo tudi velika tržnica z lokali, prireditvenim prostorom in celo plezalno steno. Največ bojazni med Jeseničani je, ali bo na Staro Savo mogoče privabiti dovolj kakovostnih pridelovalcev in predelovalcev hrane iz bližnje okolice. Predvsem pa, ali bo za tržnico, ki naj bi bila odprta šest dni v tednu, dovolj kupcev. "Prepričan sem, da bo dovolj tako dobaviteljev kot kupcev, sicer v ta posel ne bi šli. Zdaj se bomo najprej dogovorili s ponudniki na obstoječi tržnici, opravili pogovore s tistimi, ki so oddali vloge na občino že med gradnjo, ter s ponudniki, za katere menimo, da bodo pripomogli h kakovostni in široki ponudbi na tržnici. Potrudili se bomo, da bo nova tržnica ponujala kakovostne domače izdelke po dostopnih cenah in s tem alternativo cenovno agresivnim trgovskim verigam, ki vedno več pozornosti namenjajo nizki ceni in ne kakovosti. Zato se bomo še posebej pozorno dogovarjali za sodelovanje z ekološko usmerjenimi pridelovalci in proizvajalci, saj je ponudba ekološko pridelanih izdelkov na Jesenicah omejena," je pojasnil Ivankovič.