Občina je za nadzor obnove dvorane (v glavnem gre za novo streho, tribune, garderobe in inštalacije) izbrala najcenejšega ponudnika podjetje Lokainženiring iz Škofje Loke. Drugi najcenejši ponudnik DRI se je pritožil, češ da Lokainžiniring nima pravih referenc, podjetje Protim Ržišnik Perc pa, ker je podvomilo o po njihovem mnenju prenizki ponujeni ceni za razpisano storitev. Državna revizijska komisija je pritožbo podjetja Protim Ržišnik Perc zavrnila, ugodila pa pritožbi družbe DRI.

Občini ni treba ponoviti celotnega postopka izbire nadzornika, mora pa se občinska komisija zdaj na podlagi priporočil revizijske komisije odločiti še enkrat. Najbolj verjetno je, da se bodo zdaj odločili za drugega najcenejšega ponudnika, se pravi DRI. To naj bi se zgodilo že v nekaj dneh, potem pa bo stekel še osemdnevni rok za pritožbo. "Upam, da po tem novih pritožb ne bo, saj je v celotni zadevi revizijska komisija že odločala. V tem primeru bi gradnjo lahko začeli po osmih dneh od odločitve občinske komisije," je pojasnil direktor jeseniške občinske uprave Vitomir Pretnar.

Še najbolj nestrpni zaradi novega odmika gradnje so hokejisti, drsalci, kegljači na ledu in igralci karlinga. "Še vedno ni povsem jasno, kako bi lahko rešili hokejsko sezono. Z izvajalcem gradbenih del se je treba dogovoriti, ali je mogoče led narediti in seveda uporabljati med posameznimi fazami obnove ali pa bi z obnovo strehe lahko izvajalec počakal do pomladi in dela kljub temu pravočasno zaključil za evropsko prvenstvo v košarki. Igranje hokeja med obnovo strehe nad ledeno ploskvijo pa razumljivo ni mogoče," je dejal jeseniški podžupan in predsednik Hokejskega društva Jesenice mladi Miha Rebolj.