V članku "Občinski nakup delnic Postojnske jame negospodaren", objavljenem v Dnevniku 16. 10. 2012, ki govori o negativnemu mnenju Računskega sodišča, v naslovu uporabljate termin negospodarnost, ki v zvezi z nakupom delnic Postojnske jame v poročilu ni nikjer uporabljen, saj tudi ne gre za očitek negospodarnosti, temveč neustreznosti. Računsko sodišče v tej zvezi opozarja zgolj na nepravilnosti v postopku, nikakor pa ne na negospodarnost.

Občina Postojna