Konec avgusta je bilo v Sloveniji 808.420 delovno aktivnih oseb, kar je 0,3 odstotka manj kot julija in 1,8 odstotka manj kot avgusta lani. Število delovno aktivnih se je tako že tretji mesec zapored znižalo.

Številka se je v veliki meri znižala zaradi znižanja zaposlenih v dejavnosti trgovina (za približno 500 oseb) in v predelovalnih dejavnostih (za malo manj kot 450 oseb).

Prvo polovico leta je zaznamovalo upadanje stopenj registrirane brezposelnosti, julija se je stopnja nato nekoliko povišala, avgusta pa znova malenkostno upadla.

Pregled po statističnih regijah kaže, da je stopnja registrirane brezposelnosti v večini statističnih regij ostala nespremenjena. Še najbolj se je spremenila v regijah z najvišjima stopnjama brezposelnosti, tj. pomurski in zasavski, kjer se je znižala za 0,3 odstotne točke.