Namen srečanja je delodajalcem iz različnih sektorjev in področij predstaviti poklice, za katere izobražujejo na Univerzi v Novi Gorici, ter znanja in veščine, ki jih študentje pridobijo med študijem. "Predstavljene bodo možnosti sodelovanja z UNG na različnih področjih, na primer v okviru raziskovalnih projektov, praktičnega usposabljanja, študentskega dela, oglaševanja prostih delovnih mest, selekcije kadrov ipd.," so pojasnili organizatorji srečanja.

Predstavljena bosta tudi dva primera dobre prakse sodelovanja delodajalcev z UNG ter tudi primeri sodelovanja kariernih centrov z delodajalci v tujini, hkrati pa se snovalci študijskih programov želijo spoznati s potrebami, ki dejansko obstajajo v praksi. "Na ta način bodo naši diplomanti stopali na trg dela bolje pripravljeni in okrepljeni s pravimi znanji ter praktičnimi izkušnjami," so prepričani.

Predstavniki fakultet in visokih šol pa bodo na drugi strani delodajalcem podrobno predstavili poklice, kompetence in znanja, ki jih imajo diplomanti oziroma magistranti študijskih programov: diplomirani okoljski tehnolog in magister okoljskih ved, diplomirani fizik in magister fizike, diplomirani gospodarski inženir in magister gospodarski inženir, diplomirani inženir vinogradništva in vinarstva, diplomirani slovenist, diplomirani zgodovinar ter magister jezikoslovja, magister slovenistike in Master of Arts in Migration and Intercultural Inegration. Sledila bo kratka predstavitev podiplomskih študijskih programov.